Kakovost na UM

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Univerza v Mariboru zagotavlja vrhunsko kakovost izobraževanja in raziskav. Z ustvarjanjem možnosti za razvoj talenta, s spodbujanjem kritičnega mišljenja, z nacionalnim in mednarodnim sodelovanjem, s kakovostnim in inovativnim poučevanjem dosegamo najboljše rezultate, da lahko študentje in zaposleni dosežejo svoj polni potencial. Kulturo kakovosti razvijamo kot eno izmed svojih prioritetnih področij. Razumemo jo kot izhodišče za zagotavljanje in razvijanje kakovosti poučevanja, raziskav in storitev. Naš cilj je zagotavljati spodbudno in inovativno okolje za poučevanje, učenje in raziskovanje, upoštevajoč nacionalne in mednarodne standarde in smernice. 

Preko Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze in oddelka za razvoj in študentske zadeve koordiniramo delovanje notranjega sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti in bdimo nad implementacijo razvojnih ciljev Univerze v Mariboru. Visokošolske učitelje in sodelavce podpiramo pri njihovem delu in didaktičnem usposabljanju in izvajamo redna izobraževanja, s poudarkom na inovativnem učenju in poučevanju.

Študente kot partnerje vključujemo v soodločanje in njihovemu mnenju dajemo težo.


Univerza v Mariboru je pristopila k Deklaraciji o vrednotenju raziskovalnega dela (DORA) iz leta 2013. S tem je Univerza v Mariboru prva slovenska raziskovalna institucija, ki pristopa k tej globalni pobudi za izboljšanje načinov vrednotenja raziskovalnega dela in ustrezno dopolnitev bibliometričnega vrednotenja s kvalitativno presojo.
 
Urednik strani: Oddelek za razvoj in študentske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava