Kakovost na UM

​​​​​​​​​​​​​​​​Univerza v Mariboru je k oblikovanju notranjega sistema kakovosti pristopila že leta 1997. Ustanovila je posebno komisijo, ki je od leta 2003 tudi stalna komisija senata univerze. Od leta 2009 je redno izvajala notranje institucionalne evalvacije, v letu 2019 pa pričenja z izvedbo notranjih programskih evalvacij. V procese zagotavljanja kakovosti dosledno vključuje študente, si prizadeva za razumevanje kakovosti pri vseh deležnikih ter nenehno spodbuja kulturo kakovosti.

Pri razvoju kakovosti postaja vse pomembnejša vloga študentov, zato je univerza omogočila usposabljanje študentov po modelu SPARQS z namenom oblikovanja lastnega modela vključenosti študentov v sistem zagotavljanja in spremljanja kakovosti na UM.
Velik izziv je tudi dvigniti zavest akademske skupnosti na Univerzi v Mariboru o pomenu sodelovanja vseh delavcev in študentov v procesih vrednotenja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti na univerzi. Senat UM je konec leta 2012 sprejel Poslovnik kakovosti.

Univerza v Mariboru je bila pobudnica Resolucije o zavezanosti slovenskih univerz za razvoj kulture kakovosti, ki so jo marca 2012 podpisali rektorji slovenskih univerz.
 
Urednik strani: Oddelek za razvoj in študentske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava