Posvet o Strategiji UM 2013-2020

5.11.2013 od 9.00 do 16.00 ure 
  
Velika dvorana na rektoratu Univerze v Mariboru
Slomškov trg 15, Maribor
 
Univerza v Mariboru je v letu 2012 sprejela novo poslanstvo in vizijo univerze. V začetku leta 2013 pa smo na Univerzi v Mariboru oblikovali delovno skupino, ki je na osnovi EUA samoevalvacijskega poročila pripravila predlog izhodišč strategije UM 2013 – 2020. Izhodišča so bila predstavljena in sprejeta na vseh organih univerze: Senatu, Študentskem svetu, na Upravnem odboru in rektorju.
 
V dosedanjem procesu preoblikovanja univerze v skladu z novo vizijo in poslanstvom smo  sprejeli več dokumentov (Strategija in politika trajnostno in družbeno odgovorne UM s prioritetami do leta 2020 (2012), Strategija razvoja znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti (2012), Program dela Univerze v Mariboru za obdobje 2014 − 2018 na področju raziskovalnega in razvojnega dela (2013), Evropska visokošolska politika Univerze v Mariboru (EPS) (2013), Strategija internacionalizacije 2013 – 2020 (2013) in Kadrovska strategija Univerze v Mariboru za raziskovalce z akcijskim načrtom za implementacijo za obdobje 2010 – 2014), ki jih nameravamo do konca letošnjega leta povezati v enovit krovni strateški dokument. Pri oblikovanju strategije bomo upoštevali priporočila skupine ekspertov Nacionalne agencije RS za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (NAKVIS), ki so nastala v procesu ponovne akreditacije naše institucije in priporočil mednarodne institucionalne evalvacije Evropske zveze univerz (EUA).
 
 
V primeru dodatnih vprašanj v zvezi s posvetom smo vam na voljo na naslovu crk@um.si​ in na tel. 02 2355 310 ali 02 2355 250.
 

Program posveta Strategija UM 2013 - 2020

8:30 - 9:00 ​Registracija
9:00 - 10:10  Otvoritev posveta
Uvodni nagovor,  prof. dr. Danijel Rebolj, rektor
Pozdravni nagovor, dr. Jernej Pikalo, minister​
Predstavitev izhodišč strategije, prof. dr. Bojan Borstner 
Poročilo o podaljšani akreditaciji UM, prof. dr. Mihaela Koletnik 
Poročilo o  institucionalni evalvaciji EUA,  doc. dr. Lučka Lorber 
 Poročilo o predlogih iz javne razprave, mag. Pika Radmilovič
10:15 - 13:00 Tematske delavnice z razpravo:
1. ORGANIZACIJA IN POVEZLJIVOST UNIVERZE 
2. ZNANSTVENA IN UMETNIŠKA DEJAVNOST
3. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 
4. INTERNACIONALIZACIJA  
5. KULTURA KAKOVOSTI  
6. VPETOST V OKOLJE   
7. ŠTUDENTI 
8. PROSTORSKI RAZVOJ UNIVERZE 
9. RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV UNIVERZE 
10. INFORMACIJSKA PODPORA DEJAVNOSTI UNIVERZE
13:00 - 14:00 ​Odmor (kosilo)
14:00 - 16:00 ​Predstavitev razprave in zaključke delavnic​​
 ​
​​
Urednik strani: Iztok Slatinek
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava