Krmarjenje navzgor
Vpis

Študijsko leto 2014/2015

3.4.2014

Objavljamo število prijav (prve želje) za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2014/2015 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - prvi prijavni rok. Podatke o posameznih študijskih programih (za letošnje študijsko leto in za več let nazaj) lahko najdete tudi v poglavju "Podatki".

27.3.2014
25.2.2014
Državljani Republike Hrvaške se kot državljani države članice Evropske unije za vpis v študijskem letu 2014/2015 prijavljajo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. 
21.2.2014
Želiš študirati blizu doma? Vpiši se na Univerzo v Mariboru

Posebnost Univerze v Mariboru v primerjavi z ostalimi slovenskimi univerzami je dislociranost nekaterih fakultet, ki izvajajo svoje študijske programe v različnih slovenskih regijah. Univerza v Mariboru je tako prisotna na širšem področju Slovenije, s čimer svojim študentom omogoča, da lahko posamezne študijske programe študirajo v regiji, ki je najbližje njihovemu domačemu kraju. 

Te fakultete so Fakulteta za varnostne vede v Ljubljani, Fakulteta za organizacijske vede v Kranju, Fakulteta za logistiko v Celju in z enoto v Krškem, Fakulteta za kmetijsko in biosistemske vede v Hočah in z enoto za redni študij v Rakičanu, Fakulteta za energetiko v Krškem in z enoto v Velenju in Fakulteta za turizem v Brežicah. 

12.2.2014
31.1.2014
28.1.2014

​Objavljamo video s primerom izpolnjevanja eVŠ prijave za vpis (14 MB) na razpis za vpis na dodiplomski študij za javne visokošolske zavode in koncesionirane študijske programe, ki poteka preko univerzitetnih visokošolskih prijavno-informacijskh služb

22.11.2013
​Objavljamo ROKOVNIK​ za vpis v študijsko leto 2014/2015

Študijsko leto 2013/2014

30.9.2013

​Objavljamo prosta vpisna mesta za tretji prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija na Univerzi v Mariboru. 

 

Obrazec Tretja prijava je objavljen na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb.

 

Na objavljena vpisna mesta tretjega roka se je možno prijaviti v času od 1. do 5. oktobra 2013. Kandidati visokošolskemu zavodu (fakulteti, akademiji ali visoki strokovni šoli) pošljejo obrazec Tretja prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2013/2014, v katerem napišejo en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis. Prijavi priložijo overjene kopije spričeval in drugih dokazil.

 

V tretjem roku se na redni študij lahko prijavijo:

−  kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi
naštetih študijskih programov; 
−  kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal;
−  študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili. Ne morejo
pa v tem prijavnem roku pravice do zamenjave študijskega programa izkoristiti tisti kandidati, ki so bili v študijski program
sprejeti na podlagi prijavno-sprejemnega postopka v prvem ali drugem prijavnem roku po tem razpisu.
 
V tretjem roku se lahko prijavijo tudi kandidati za izredni študij.
20.9.2013

Zaključil se je drugi rok izbirnega postopka za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2013/2014 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije. Objavljamo podatke o številu sprejetih kandidatov in minimume točk za posamezne študijske programe.

 

Število sprejetih kandidatov in MINIMUMI za posamezne študijske programe

 

Število razpisanih mest, število prijav, število sprejetih z MINIMUMI lahko najdete tudi na naši spletni strani pod rubriko PODATKI.

1 - 10 Next