Visokošolska prijavno-informacijska služba

p.p. 246, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
02 23-55-261
02 23-55-264
02 23-55-263

Uradne ure

Od ponedeljka do petka

od 09.00 do 11.00 in
od 13.00 do 14.00.

Študijsko leto 2016/2017

19.8.2016

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so oddali Prvo prijavo in bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičen razloge (glej Razpis za vpis za študijsko leto 2016/2017).
25.7.2016
20.5.2016
21.4.2016
1.4.2016

Objavljamo podatke o ŠTEVILU PRIJAVLJENIH KANDIDATOV (prve želje) za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2016/2017 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - prvi prijavni rok. Podatki za posamezne fakultete so prav tako objavljeni v poglavju PODATKI.

26.11.2015

Študijsko leto 2015/2016

1.10.2015

Objavljamo prosta vpisna mesta za tretji prijavni rok za študijsko leto 2015/2016 za TUJE DRŽAVLJANE IN SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA. Drugi prijavni rok za TUJE DRŽAVLJANE IN SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA traja od 1. do 5. oktobra 2015.

Prijavo    za    vpis    lahko kandidat    odda    elektronsko    na    spletnem    portalu    eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.
1.10.2015

Objavljamo seznam prostih vpisnih mest za tretji prijavni rok za vpis v prvi letnik dodiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2015/2016. Tretji prijavni rok traja od 1. do 5. oktobra 2015. V tretjem prijavnem roku se prijavite v skladu z navodili v uvodnem delu Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2015/2016.

 

V tretjem roku se na redni študij lahko prijavijo:

−  kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih programov;

−  kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal;

−  študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili. Ne morejo pa v tem prijavnem roku pravice do zamenjave študijskega programa izkoristiti tisti  kandidati, ki so bili v študijski program sprejeti na podlagi prijavno-sprejemnega postopka v prvem ali drugem prijavnem roku po tem razpisu.

 

Prijavo lahko oddajo tudi kandidati za izredni študij.

Prijavo    za    vpis    lahko kandidat    odda    elektronsko    na    spletnem    portalu    eVŠ  http://portal.evs.gov.si/prijava/.

22.9.2015

Zaključil se je drugi prijavni rok izbirnega postopka za vpis v prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov v študijskem letu 2015/2016 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije. Več informacij:  Število sprejetih in minimumi točk za posamezne študijske programe​

4.9.2015

Število prijav in omejitve vpisa za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2015/2016 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - DRUGI prijavni rok.

1 - 10 Next