Splošno o študiju na Univerzi v Mariboru

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​blabla.jpgSP_Awards_OUT.png​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


 

U​niverzo v Mariboru sestavlja 17 članic - fakultet, ki ponujajo dodiplomske in podiplomske študijske programe. Študijski programi so prenovljeni v skladu z načeli Bolonjske deklaracije in se v skladu z zakonskimi določili in Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) redno spremljajo, posodabljajo in spreminjajo. 

 

Univerza v Mariboru je v letu 2014 prejela "StudyPortals Award for Outstanding international Student Satisfaction 2014", tj. nagrado za dobro počutje tujih študentov na visokošolskih inštitucijah. Tuji študentje so Univerzo v Mariboru ocenili z 9,5 od 10, s čimer izpolnjujemo vizijo Univerze v Mariboru, tj. postati globalno prepoznaven inovacijski ekosistem, v katerem bodo zaposleni in študenti z radostjo ustvarjali. Na Univerzi v Mariboru se še naprej trudimo biti "študentu prijazna univerza", kar so študentje prepoznali tudi v letu 2016, ko smo prejeli "StudyPortals Award for Excellent international Student Satisfaction".

 

Na Univerzi v Mariboru je v študijskem letu 2017/2018 skupno vpisanih 13.407 študentov (gre za vse študente, vključno s tujci in absolventi), od tega je 9.549 dodiplomskih in 3.858 podiplomskih. V študijskem letu 2017/2018 je na študijske programe Univerze v Mariboru skupno vpisanih 672 tujcev (v lanskem študijskem letu 645), kar predstavlja 5 % vseh vpisanih študentov na Univerzi v Mariboru. Število tujcev se je glede na preteklo študijsko leto povečalo za 4,2 %. 384 tujih študentov študira na dodiplomskem, 278 pa na podiplomskem študiju. Delež tujih študentov na dodiplomskem študiju predstavlja 4 % vseh vpisanih na dodiplomske študijske programe, na študijskih programih druge stopnje znaša 7,3 %,  na tretji pa  9,3 % (lani 8,5 %) glede na vse vpisane študente v študijske programe druge ali tretje stopnje Univerze v Mariboru. 

 

V študijskem letu 2017/2018 na Univerzi v Mariboru izvajamo 185 študijskih programov, od tega: 28 visokošolskih strokovnih in 49 univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje, 2 enovita magistrska študijska programa 2. stopnje, 70 študijskih programov 2. stopnje in 36 študijskih programov 3. stopnje. 

 

Na Univerzi v Mariboru lahko kandidati izbirajo med študijskimi programi vseh stopenj, in sicer ponujamo:

  • visokošolske strokovne študijske programe 1. stopnje (3 leta),
  • univerzitetne študijske programe 1. stopnje (3 ali 4 leta),
  • enovit magistrski študijski program 2. stopnje ( 5 ali 6 let),
  • študijske programe 2. stopnje (1 do 2 leti),
  • študijske programe 3. stopnje (3 leta), od študijskega leta 2018/2019 pa tudi 4 leta in
  • študijske programe za izpopolnjevanje znanja (do 1 leta).

Izvedba študijskih programov po kreditnem sistemu študija omogoča študentom opravljanje študijskih obveznosti tudi v tujini (ECTS) in izbiro predmetov drugih študijskih programov na Univerzi v Mariboru (kreditni sistem študija na UM) ter vključevanje v nacionalno mobilnost.

 

Ob zaključku študija prejmejo študenti hkrati z diplomo še Prilogo k diplomi, ki se izdaja v slovenščini in enem od uradnih jezikov Evropske unije in je za študente brezplačna. Njen poglavitni namen je, da jo diplomant uporablja kot poročilo o svojem študiju ter študijskih in obštudijskih dosežkih pri iskanju zaposlitve.​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Urednik strani: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava