Splošno o študiju na Univerzi v Mariboru

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​blabla.jpgSP_Awards_OUT.png​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

U​niverzo v Mariboru sestavlja 17 članic - fakultet, ki ponujajo dodiplomske in podiplomske študijske programe. Študijski programi so prenovljeni v skladu z načeli Bolonjske deklaracije in se v skladu z zakonskimi določili in Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) redno spremljajo, posodabljajo in spreminjajo. 

 

Univerza v Mariboru je v letu 2014 prejela "StudyPortals Award for Outstanding international Student Satisfaction 2014", tj. nagrado za dobro počutje tujih študentov na visokošolskih inštitucijah. Tuji študentje so Univerzo v Mariboru ocenili z 9,5 od 10, s čimer izpolnjujemo vizijo Univerze v Mariboru, tj. postati globalno prepoznaven inovacijski ekosistem, v katerem bodo zaposleni in študenti z radostjo ustvarjali. Na Univerzi v Mariboru se še naprej trudimo biti "študentu prijazna univerza", kar so študentje prepoznali tudi v letu 2016, ko smo prejeli "StudyPortals Award for Excellent international Student Satisfaction", v letu 2019 pa Global Student Satisfaction Award 2019, ko je univerza prejela skupno oceno 4,6 od 5.

 

V študijskem letu 2019/2020 je na Univerzo v Mariboru vpisanih vključno z absolventi skupno 13376 študentov (v študijskem letu 2018/19 jih je bilo 13337 v študijskem letu 2017/2018 pa 13407 študentov).

V študijskem letu 2019/2020 je na dodiplomske študijske programe Univerze v Mariboru skupno vpisanih 8945 študentov. Na univerzitetne in enovite magistrske študijske programe je vpisanih 5057 študentov, na visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje pa 4519 študentov. Na redne študijske programe je vpisanih 8643 študentov, na izredne študijske programe pa le 934 študentov, kar predstavlja 9,6 % vseh vpisanih dodiplomskih študentov. Število rednih študentov se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 0,2 %, od tega na visokošolskih strokovnih študijskih programih za 0,7 % medtem ko se je na univerzitetnih in enovitih magistrskih študijskih programih pa povečalo za 0,6 %. Prav tako se je število izrednih študentov v primerjavi s preteklim študijskim letom povečalo za 0,3 %.

Na podiplomskih študijskih programih je v študijskem letu 2019/2020 vpisanih 3800 študentov (lani 3891, predlani 3858), od tega 3328 na študijske programe 2. stopnje in 472 na študijske programe 3. stopnje. Število študentov podiplomskega študija se je glede na preteklo leto povečalo za 0,4 %, število študentov 3. stopnje pa se je glede na lansko leto povečalo za 0,6 %. Povečano število študentov vpisanih na 3. stopnjo pripisujemo novi shemi sofinanciranja šolnin na študijskih programih 3. stopnje.

 

V študijskem letu 2019/2020​​​​​​ na Univerzi v Mariboru izvajamo 184 študijskih programov, od tega: 28 visokošolskih strokovnih in 49 univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje, 2 enovita magistrska študijska programa 2. stopnje, 70 študijskih programov 2. stopnje in 35 študijskih programov 3. stopnje. 

 

Na Univerzi v Mariboru lahko kandidati izbirajo med študijskimi programi vseh stopenj, in sicer ponujamo:

  • visokošolske strokovne študijske programe 1. stopnje (3 leta),
  • univerzitetne študijske programe 1. stopnje (3 ali 4 leta),
  • enovit magistrski študijski program 2. stopnje ( 5 ali 6 let),
  • študijske programe 2. stopnje (1 do 2 leti),
  • študijske programe 3. stopnje (3 leta), od študijskega leta 2018/2019 pa tudi 4 leta in
  • študijske programe za izpopolnjevanje znanja (do 1 leta).

Izvedba študijskih programov po kreditnem sistemu študija omogoča študentom opravljanje študijskih obveznosti tudi v tujini (ECTS) in izbiro predmetov drugih študijskih programov na Univerzi v Mariboru (kreditni sistem študija na UM) ter vključevanje v nacionalno mobilnost.

 

Ob zaključku študija prejmejo študenti hkrati z diplomo še Prilogo k diplomi, ki se izdaja v slovenščini in enem od uradnih jezikov Evropske unije in je za študente brezplačna. Njen poglavitni namen je, da jo diplomant uporablja kot poročilo o svojem študiju ter študijskih in obštudijskih dosežkih pri iskanju zaposlitve.​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Urednik strani: Služba za izobraževanje in študij
STUDY IN SLOVENIA
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava