Nagrade in priznanja

​​​​​Univerza v Mariboru v skladu s svojim Statutom (UPB12, Uradni list RS št. 29/2017) podeljuje častne naslove, priznanja in nagrade. Namen podeljevanja je spodbujanje razvoja in zahvala za izjemne ali druge pomembne dosežke.
 


ČASTNI NASLOVI


Za izjemne in vrhunske dosežke, zasluge za razvoj Univerze v Mariboru ter večanje njenega ugleda, lahko Univerza v Mariboru  posameznim osebam, ki so lahko tudi tuji državljani,  podeli naslov častni doktor.  

Z namenom posebnega priznanja za izredne uspehe, zasluge in dosežke podeljuje Univerza v Mariboru svojim visokošolskim učiteljem naslov zaslužni profesor. 


Naslov zaslužni profesor se podeljuje za izjemne zasluge za razvoj Univerze v Mariboru, ki so plod dolgoletne izjemnosti kandidata in ki predstavljajo njegovo življenjsko delo, in sicer le upokojenim rednim profesorjem Univerze v Mariboru, ki so ob upokojitvi še tako aktivni, da želi Univerza v Mariboru nadaljevati sodelovanje z njimi.


Z namenom posebnega priznanja fizičnim osebam, ki niso zaposlene na Univerzi v Mariboru in pravnim osebam za njihove prispevke, ki so pomembneje prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru, se podeljuje naslov dobrotnik Univerze v Mariboru.

 

Naslov dobrotnik Univerze v Mariboru se lahko podeljuje fizičnim osebam in pravnim osebam za večjo finančno ali materialno pomoč oziroma donacijo Univerzi v Mariboru.


NAGRADE IN PRIZNANJA UNIVERZE V MARIBORU


Za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispevajo k celovitemu razvoju Univerze v Mariboru in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med Univerzo v Mariboru in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega ali družbenega življenja, podeljuje Univerza v Mariboru nagrade in priznanja.

 

Vrste nagrad in priznanj UM so:

- Nagrada Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo,

- Nagrada Univerze v Mariboru  za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja,

- Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo,

- Nagrada Univerze v Mariboru za strokovno delo,

- Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo,

- Svečana listina Univerze v Mariboru.


Nagrada in priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo ter Nagrada Univerze v Mariboru za sodelovanje  z gospodarstvom in prenos znanja​ se podelijo zaslužnim visokošolskim učiteljem, zanstvenim delavcem in visokošolskim sodelavcem.
 
Nagrada in priznanje Univerzev Mariboru za strokovno delo se podelita drugim delavcem Univerze v Mariboru in njenih članic.
Svečana listina Univerze v Mariboru se podeli organizacijam, skupnostim, podjetjem, društvom in fizičnim osebam.


NAGRADE UNIVERZE V MARIBORU ŠTUDENTOM ZA ŠTUDIJSKO, RAZISKOVALNO IN UMETNIŠKO DELO, ZA RAZVOJ OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI IN ZA ŠPORTNE TER KULTURNE DOSEŽKE

Namen nagrad je spodbujanje čim višje kakovosti študija, ustvarjalnega vkljućevanja študentov v raziskovalno in umetniško delo ter udejstvovanje študentov na področjih, s katerimi se promovira ime Univerze v Mariboru.
Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom naslednje nagrade:
  • Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji,
  • nagrado Andreja Perlacha za najboljše raziskovalne in umetniške dosežke študentov posameznikov UM,
  • priznanje Andreja Perlacha za raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno dejavnost skupin študentov UM,
  • nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM,
  • listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM,
  • listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM,
  • listino za naj prostovoljca študenta UM.

Podelitev naslovov, priznanj in nagrad ureja Pravilnik o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad UM št. 012/2015/1 - Obvestila UM XXXIII-1-2015, Spremembe in dopolnitve​​​ - Obvestila UM XXXVI-13-2018.


 
 
 
 
​​
Urednik strani: Služba za pravne in splošne zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava