Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

2. redna seja Rektorske konference RS

V prostorih Univerze v Novi Gorici, v dvorcu Lanthieri v Vipavi je potekala 2. redna seja Rektorske konference RS v mandatu 2024–2025, ki mu predseduje rektorica UP prof. dr. Klavdija Kutnar, podpredsednik pa je rektor UNG, prof. dr. Boštjan Golob. Sekretar RKRS je mag. Frenk Mavrič.

8-2-redna-seja-rektorske-konference-rs-18

RK RS je razpravljala o pripravi novega Zakona o visokem šolstvu. Posebno pozornost je dala oblikovanju določil o prihodnjem delovanju Rektorske konference RS in določilom glede učnega jezika na slovenskih visokošolskih zavodih z vidika realizacije strateških ciljev internacionalizacije visokošolskega in raziskovalnega prostora v RS.

RK RS se je seznanila z dopisom, s katerim javne univerze pozivajo resorno ministrstvo, da se v rebalansu državnega proračuna zagotovi dodatna proračunska sredstva za izvajanje študijske dejavnosti in na ta način dvigne rast temeljnega stebra financiranja in spremeni sklep o določitvi sredstev za leto 2024. Sklep o določitvi sredstev za študijsko dejavnosti v letu 2024, ki so ga univerze prejele 12. aprila 2024, po mnenju univerz ne odraža zaveze Vlade RS iz Stavkovnega sporazuma (UL RS št. 79/2023 z dne 21. 7. 2023): »Vlada zavezuje, da bo v okviru svojih pristojnosti in obstoječih sistemov financiranja zagotovila, da bodo za potrebe posrednih proračunskih uporabnikov sredstva za stroške dela, ki izvirajo iz tega dogovora, upoštevana pri pripravi izhodišč za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov na prihodkovni in odhodkovni strani«.

RK RS je izoblikovala stališče o predlogu »Pojasnila v zvezi z uporabo klasifikacije KLASIUS-P-16 pri razvrščanju študijskih programov prve, druge in tretje stopnje za pridobitev izobrazbe, kadar se ti v prvem letniku študijskega programa členijo na posamezne dele, najpogosteje poimenovane smeri študijskega programa«, ki ga je prejela s strani Skrbniškega odbora klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (SO KLASIUS), Statistični urad RS. RK RS soglaša s predlaganimi pojasnili.

Prorektorica za študentske zadeve UM in predsednica Študentskega sveta UP sta RK RS seznanili s poročilom o meduniverzitetnem športnem tekmovanju. Prof. dr. Ernest Ženko, predstavnik RK RS v delovni skupini EUA, je RK RS seznanil o delu delovne skupine na področju umetne inteligence. Prof. mag. Matjaž Drevenšek, prorektor za umetnost UL in predsednik delovne skupine, pa je RK RS seznanil s poročilom o delu Umetniškega univerzitetnega observatorija.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 5. Maj 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri