Preskoči na vsebino
Loader

Kohezijska politika 2021−2027

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Kohezijska politika 2021−2027

Posodobljeni okvir kohezijske politike v obdobju 2021–2027 Sloveniji namenja 2,9 milijarde EUR na področju kohezijske politike, 1,5 milijarde EUR v okviru skupne kmetijske politike in 100 milijonov EUR iz Sklada za pravičen prehod. V veljavi ostaja delitev na dve kohezijski regiji − Zahodno Slovenijo in Vzhodno Slovenijo. 

Načrtovana je podpora naslednjim petim prednostnim področjem, ki bodo gonilna sila naložb:

  • pametnejša Evropa (inovativno in pametno gospodarsko preoblikovanje),
  • bolj zelena, nizkoogljična Evropa (vključno z energetskim prehodom, krožnim  gospodarstvom, prilagajanjem podnebnim spremembam in obvladovanjem tveganj),
  • bolj povezana Evropa (mobilnost in povezljivost IKT),
  • bolj socialna Evropa (evropski steber socialnih pravic in podpora za zdravstveno varstvo),
  • Evropa bliže državljanom (trajnostni razvoj mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalne pobude).
Pesti nad pisalno mizo
Zapri