Preskoči na vsebino
Loader

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

Osrednja vloga infrastrukturnega programa (IP) na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru (FKKT UM) je zagotavljanje visoko kvalitetnega raziskovalnega okolja, saj FKKT UM razpolaga z vrhunsko tehnološko opremo na področju raziskav s superkritičnimi fluidi in vrhunsko analitsko opremo. Superkritični fluidi so trenutno ena od vodilnih smeri raziskav na področju procesnega inženiringa.

Konvencionalne proizvodne koncepte, ki vključujejo organska topila, bodo v prihodnje zamenjala zelena” topila. Uporaba superkritičnih fluidov (SCF) kot topil in procesnega medija za različne aplikacije ima za posledico nižja okoljska, zdravstvena in varnostna tveganja.

Trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo naj bi pozitivno vplivala na porabo materialov in energije. Zmanjšanje emisij CO2 je bistveno za reševanje družbenih izzivov in pospeševanje razvoja tehnologij z nizkimi emisijami ogljika. Trenutne konvencionalne metode izolacije in nadaljnje formulacije spojin iz naravnih materialov, ki delujejo protimikrobno, protitumorno, antioksidativno in kažejo antimutageni potencial, vključujejo uporabo organskih topil, visoke temperature in dolge čase obdelave. Ti procesni parametri negativno vplivajo na stabilnost bioaktivnih komponent. Zato je treba, kot alternativo konvencionalni obdelavi,uporabiti procese,ki vključujejo sub- in superkritične fluide.

Raziskovalna oprema, vključena v infrastrukturni program, bo služila kot podpora raziskavam, ki potekajo na FKKT UM, predvsem na naslednjih dveh raziskovalnih področjih:

  • Procesiranje biomaterialov z uporabo superkritičnih fluidov.
  • Nanostrukturni materiali za farmacevtske, medicinske in prehrambne aplikacije in na področju, kjer se bodo izvajale podporne aktivnosti zgornjim raziskavam, kot so:
  • Pridobivanje termodinamskih in transportnih podatkov
  • Analitske meritve
  • Pred klinični testi in
  • Molekularno modeliranje

V okviru predlaganega IP na FKKT UM se osredotočamo na vrhunski inženiring izdelkov in tehnologij s pomočjo visokih tlakov na stičišču biotehnologije, znanosti o materialih, medicine, kemije in kemijskega inženirstva. Ker gre za edinstveno interdisciplinarno področje, bo osrednja vloga IP na FKKT UM zagotavljanje visoko kvalitetnega raziskovalnega okolja, saj FKKT UM razpolaga z vrhunsko tehnološko opremo na področju raziskav s superkritičnimi fluidi in vrhunsko podporno analitsko opremo. Med to vrhunsko opremo je najpomembnejši preparativni superkritični kromatograf v pilotnem merilu, ki omogoča izolacijo, čiščenje in pridobivanje večjih količin produktov z visoko dodano vrednostjo, katerih vrednost lahko presega tudi 10.000 €/kg. Skupaj z drugo večjo (tudi pilotno) raziskovalno opremo bo IP na FKKT UM zagotavljal visoko kvalitetno raziskovalnega okolja v podporo izvajanju različnih raziskovalnih programov in projektov na FKKT UM in tudi za druge uporabnike. Del opreme znotraj IP omogoča prenos tehnologij iz laboratorijskega merila v pilotno oz. pol-industrijsko merilo. S tem bo omogočal tako raziskovalcem v lastni RO, v drugih RO in JRO, kot tudi uporabnikom iz gospodarstva preveriti možnosti izvedljivosti tehnologij, procesov, proizvodnje v vmesnem merilu pred končnim prenosom v industrijsko okolje.

Zapri