Preskoči na vsebino
Loader

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

Infrastrukturni program Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (FERI UM) nudi podporno raziskovalno okolje in infrastrukturo na širšem področju elektrotehnike, elektronike, avtomatike ter računalništva in informatike in je organiziran v pet podsklopov:

1) Fotonika in mikro/nano elektronika

Ta sklop raziskovalne infrastrukture omogoča napredno in visoko zahtevno raziskovalno in razvojno delo na področju nekaterih ključnih omogočitvenih tehnologij (KETs). Sklop zajema kritično in omogočitveno infrastrukturo za delo na področju naprednih fotonskih tehnologij in komponent s področja mikro ter nano-elektronskih in mikro-opto-elektronskih sistemov. Cilji tega sklopa so:

  • omogočiti vrhunske zmogljivosti za raziskave, eksperimentalno izdelavo, testiranje in manipulacijo zahtevnih inženirskih mikro in nano struktur, vključno s fotonskimi mikro-napravami, senzorji, MOEMS, MEMS, mikro in nano-elektronskimi strukturami in drugimi podobnimi mikro in nano sistemi;
  • zagotoviti napredne zmogljivosti za preoblikovanje optičnih vlaken in drugih struktur iz silicijevega stekla v kompleksne fotonske naprave in strukture;
  • vzpostaviti zmogljivosti za eksperimentalen razvoj naprednih posebnih optičnih vlaken, kapilar in optičnim vlaknom sorodnih struktur;
  • zagotoviti ključno merilno opremo za podporo raziskovalnemu delu na področje fotonike ter mikro in nano sistemov.

2) RF in mikrovalovne tehnologije

Cilj infrastrukturnega programa v tem segmentu je zagotoviti dostop do zahtevne, in sicer težje dostopne RF/mikrovalovne opreme. S tem pa ta segment neposredno podpira raziskovalno in razvojno delo na področju sodobnih vesoljskih, radarskih, telekomunikacijskih, optičnih in senzorskih tehnologij. Raziskovalna infrastruktura v tem delu zajema opremo za eksperimentalno delo na področju teraherčnih valov in vključuje teraherčne oddajnike, generatorje in sprejemnike. Oprema omogoča izvajanje in analizo različnih eksperimentov v področju frekvenc med 600 GHz in 1.5THz, kot so meritve spektralne absorpcije in lomnega količnika. Platforma je modularna in omogoča razvoj lastnih rešitev v THz področju. Oprema v tem sklopu zajema tudi visoko splošen zmogljiv osciloskop (0-40 GHz) z optičnim modulom, Lock-In ojačevalnik in spektralni analizator za področje frekvenc 1−60 GHz, ki omogočajo delo v najzahtevnejših RF/mikrovalovnih frekvenčnih področjih. Oprema zajema tudi georadar, za radarske raziskave strukture pod površjem zemlje in podobne aplikacije.

3) Aktivna omrežja in energetska učinkovitost

Cilj tega sklopa infrastrukturnega programa je omogočiti napredno in visoko-zahtevno raziskovalno in razvojno delo na področju transformacije obstoječih elektroenergetskih omrežij in rešitev za (samo)oskrbo z energijo, ki so nujne za prehod v ogljično nevtralno oskrbo z zeleno energijo. Raziskovalna oprema integrirana v celovit sistem zaživi kot celoten sklop s funkcionalnostmi, ki jih ni mogoče najti v krogu vsaj 500 km.

4) Napredni materiali

Cilj infrastrukturnega programa v sklopu Napredni materiali je vzpostavitev raziskovalne enote, ki v sklopu UM FERI izvaja interdisciplinarne raziskave z združevanjem kompetenc na področju znanosti o materialih, tehniških in naravoslovnih ved. Obstoječa infrastruktura omogoča razvoj in pripravo širokega nabora funkcionalnih materialov (nano-delci, premazi, porozne matrice in polimerni kompoziti) ter hkrati celovito karakterizacijo ključnih predelovalnih lastnost osnovnih gradnikov in končnih lastnosti razvitih produktov. Poglavitni usmeritvi sklopa sta razvoj materialov na področju nizkoogljičnih tehnologij in energijsko učinkovitih materialov (fazno spremenljivi materiali, absorpcijski premazi, komponente za baterije in gorivne celice) ter integracija senzorskih in telekomunikacijskih sistemov v polimerne matrice za razvoj nosljivih tehnologij. Raziskovalna infrastruktura v tem sklopu zajema opremo za izvedbo tako temeljnih raziskav, kjer se generira novo znanje, kot tudi opremo za aplikativne raziskave in razvoj.

5) Napredno računalništvo z okoljskimi simulacijami

Cilj infrastrukturnega programa v sklopu Napredno računalništvo z okoljskimi simulacijami je vzpostavitev raziskovalne enote na UM FERI, ki bo zadolžena za zasnovo in implementacijo novih algoritmov za izvajanje okoljskih simulacij nad podatki zemeljskega zajema, pri čemer bodo v večji meri uporabljeni podatki laserskega zajema LiDAR (angl. Light Detection And Ranging). Za paralelizacijo algoritmov se v večji meri uporablja obstoječa infrastruktura, ki zajema nova superračunalnika VEGA in Maister. Novi algoritmi okoljskih simulacij bodo večinoma osnovani na izboljšani metodi SPH (angl. Smoothed Particle Hydrodynamics), kjer bo nova metodologija razvita za obogatitev delcev tekočine in simulacijo domenskih mejnih pogojev z dodatnimi informacijami iz strukturiranih nizkonivojskih geoprostorskih podatkov.

Zapri