Preskoči na vsebino
Loader

Prof. dr. Mihaela KOLETNIK

Ustvari si prihodnost!

Prof. dr. Mihaela KOLETNIK

Mihaela Koletnik, doktorica jezikoslovnih znanosti (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1999), je redna profesorica za slovenski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer poučuje predmete s področja diahronije slovenskega jezika.  

​V svojih raziskavah se posveča severovzhodnim slovenskim narečjem, narečni terminologiji, narečni frazeologiji, pojavom vnašanja tujih jezikovnih prvin v narečja v stičnem obmejnem prostoru ter novi vlogi narečij v razmerah globalizaciije, še zlasti njihovi uporabi v medijih in popularni kulturi. Je avtorica več kot 120 znanstvenih razprav, treh znanstvenih monografij (Slovenskogoriško narečje, 2001; Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave, 2008; Medjezikovni stiki v besedju iz pomenskega polja kmetija v slovenskogoriškem narečju, 2015) ter soavtorica znanstvene monografije Non-standard Features of the Slovene Language in Slovene Popular Culture (2018). Njena bibliografija je dostopna na spletni povezavi http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20130303110357-12507.html

Doslej je sodelovala v več projektih in programskih skupinah ter vodila mednarodni projekt TEMPUS SHEQA Strategis Management of Higher Education Institutions Based on Integral Quality Assurance System. Kot gostujoča profesorica je predavala na različnih univerzah v tujini (Avstrija, Italija, Litva, Poljska, Madžarska, Hrvaška).

Strokovne izkušnje in vodstveni položaji: predstojnica Oddelka za slovanske jezike in književnosti (2002-2007); članica Senata FF (2008–2014);  prodekanka za znanstvenoraziskovalno delo FF (2011–2013); prorektorica Univerze v Mariboru za študijsko dejavnost (2013–2015); članica Znanstvenega sveta ARRS RS za področje humanistike (2015-2020).​​

Zapri