Preskoči na vsebino
Loader

Društvo univerzitetnih profesorjev Maribor

Ustvari si prihodnost!

Društvo univerzitetnih profesorjev Maribor

Osnovni podatki o društvu

Sedež: Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v stavbi rektorata Univerze v Mariboru

Predsednik UO: red. prof. dr. Zdravko Kravanja​

e-naslov: zdravko.kravanja@um.si in drustvo.up@guest.um.si

 

Davčna številka: 94040117

Matična številka: 5010250000

Številka transakcijskega računa: 04173-0000733902

 

Ustanovitev: Društvo je bilo ustanovljeno oktobra 1961, najprej kot mariborska sekcija Društva visokošolskih profesorjev in znanstvenih delavcev LR Slovenije in decembra 1975 kot samostojno Društvo univerzitetnih profesorjev Maribor. Zdaj društvo šteje čez 930 članov. Vanj so vključeni visokošolski učitelji, asistenti, sodelavci strokovnih služb, predstavniki gospodarstva in drugi simpatizerji UM. V članstvo so vabljeni tudi drugi znanstvenoraziskovalni strokovnjaki.  Upokojeni profesorji ostajajo člani društva. Vsakdo prejme člansko izkaznico z etičnim kodeksom.

Poslanstvo: Poglavitno področje strokovnega dela društva so okrogle mize, na katerih želimo z občasnimi aktualnimi temami člane ne le seznaniti, temveč jih tudi pritegniti k aktivni diskusiji o perečih zadevah in sprotnih problemih, ki so nam v pedagoškem in raziskovalnem pogledu vsem skupni. Druge pogostejše oblike dela so razna predavanja, kulturna, športna in druga družabna srečanja. S svojimi aktivnostmi pomembno prispevamo k razvoju družbene odgovornosti in s tem k skladnemu in trajnostnemu razvoju UM in družbe kot celote. 

Vrednote: Pot k vrhunskim rezultatom je ustvarjanje pozitivnega vzdušja na univerzi in širše, ter v negovanju ustvarjalnosti in odličnosti na osnovi etičnih načel in akademske svobode.  Sodelavce spodbujamo, da predstavijo svoje ideje in jih tudi udejanijo.

Partnerstvo in zaupanje: Z vsebino razprav seznanjamo vodstvo Univerze v Mariboru in si tako prizadevamo sodelovati v oblikovanju novih in spremenjenih pogledov na delo in organiziranost naše univerze. Gradimo dobre medsebojne odnose, ki so temelj za spoštljiv odnos do naših študentov in partnerjev. Z dobrimi medčloveškimi odnosi je mogoče uspešnost združevati s temeljnim poslanstvom društva.

Zapri