Preskoči na vsebino
Loader

Družbena odgovornost in trajnostni razvoj

Ustvari si prihodnost!

Družbena odgovornost in trajnostni razvoj

Univerza v Mariboru načela družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja postavlja v ospredje svojih aktivnosti. Strategija Univerze v Mariboru v svojih ciljih zasleduje vključujoč, inovativen in povezan visokošolski prostor, ki bo usposabljal aktivne, kritične in odgovorne državljane, zagotavljal kakovost izobraževanja in raziskovanja, akademsko integriteto in skrbel za trajnostni razvoj družbe.

Stremimo k trajnostnemu, družbeno odgovornemu in kakovostnemu razvoju znanstvenih ved in umetniških disciplin ter raziskovalnih področij in podpodročij, ki jih razvija UM, ob upoštevanju načel pametne specializacije s poudarkom na reševanju družbenih izzivov.

Univerza v Mariboru je edina slovenska univerza uvrščena na Times Impact Rankings 2021, ki ocenjuje kako univerze skrbijo in vključujejo cilje trajnostnega razvoja v svoje delo. Univerza v Mariboru spremlja in vpeljuje doseganje vedno več ciljev trajnostnega razvoja v svoje delovanje, letos je na lestvici sodelovala z enajstimi cilji trajnostnega razvoja.

 

oseba preverja kakovost vina

Univerza v Mariboru je mednarodno uveljavljena raziskovalna in izobraževalna institucija, ki spoštuje človekove pravice, udejanja politiko enakih možnosti ter želi to nadgrajevati tudi v prihodnosti. Zato je Univerza v Mariboru, v letu 2021, sprejela Akcijski načrt za enakost spolov, s katerim se zavezuje k pospeševanju enakih možnosti in k boju zoper diskriminacijo na vseh področjih dela tako med sodelavci kot študenti, ne glede na njihov spol, državljanstvo ali narodno pripadnost, jezik, versko prepričanje, funkcijske sposobnosti, spolno usmerjenost, spolno identiteto in starost.

Univerza v Mariboru sodeluje tudi na mednarodni lestvici GreenMetric World University Ranking, in se s tem pridružuje univerzam, ki bodo aktivno spremljale in dolgoročno načrtovale svoje okoljske vplive. Lestvica promovira koncept zelenega kampusa in prizadevanja univerz za učinkovito rabo energije, borbo proti klimatskim spremembam in spodbujanje trajnostno naravnanega transporta.​

V prihajajočem obdobju bo Univerza krepila prenos znanja v okolje in družbene dejavnosti, še naprej izvajala aktivnosti za nadaljnji razvoj kulture kakovosti, ki temelji na odgovornosti in etiki. Univerza v Mariboru uresničuje tudi kadrovsko strategijo UM za raziskovalce (HRS4R), pri čemer spremlja implementacijo načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev na Univerzi v Mariboru.

krožišče iz zraka

Zapri