Preskoči na vsebino
Loader

Nomi Hrast

Ustvari si prihodnost!

Nomi Hrast

Nomi Hrast, dipl. ekon. (UN) je podiplomska študentka na Ekonomsko-poslovni fakulteti, kjer študira na usmeritvi Strateški in projektni management. Opravlja funkcijo prorektorice za študentska vprašanja na Univerzi v Mariboru, kjer vodi študentski svet univerze. Že od osnovne šole se aktivno vključuje v mladinsko politiko – bila je predsednica 24. Nacionalnega otroškega parlamenta. Obiskovala je II. gimnazijo Maribor, kjer je v času šolanja raziskovala področje izobraževanja in karierno izobraževanje mladih. Prav tako je bila vodja Dijaške skupnosti Maribor (2017-2019) in članica predsedstva Dijaške organizacije Slovenije (2017/2018) in predsednica Odbora za izobraževanje Dijaške organizacije Slovenije. Prav tako je UNICEF-ova mladinska ambasadorka, kjer je v letu 2018 sodelovala pri mednarodni kampanji #EmergencyLessons, v sklopu katere so raziskovali pomen izobraževanja v kriznih žariščih, v letu 2017 je za en dan prevzela tudi mesto županje Mestne občine Maribor. Prav tako je v času srednješolskega izobraževanja aktivno sodelovala pri organizaciji različnih nacionalnih in mednarodnih sej Evropskega mladinskega parlamenta Slovenije. V času študija je bila aktivna v Študentskem svetu Ekonomsko-poslovne fakultete, aktivno sodeluje v različnih komisijah na fakulteti in univerzi ter je članica Senata Ekonomsko-poslovne fakultete in članica Senata Univerze v Mariboru. Bila je tudi sodelavka na Oddelku za univerzitetno politiko in izobraževanje Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Do leta 2021 je bila predsednica Komisije za mladinska vprašanja Mestne občine Maribor, ki je občini aktivno svetovala in predlagala aktivnosti na področju mladinske politike. Vsa leta že aktivno sodeluje in pomaga pri natečaju Mladi za napredek Maribora in Otroškem parlamentu, ki potekata pod okriljem Zveze prijateljev mladine Maribor. Leta 2022 je diplomirala na področju strateškega managementa z nalogo z naslovom Akademske skupnosti kot partnerji za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, sedaj pa raziskuje predvem vlogo trajnostnega strateškega managementa v akademskih institucijah.

Zapri