Preskoči na vsebino
Loader
en

Člani senata

Ustvari si prihodnost!

Člani senata

 1. Ekonomsko-poslovna fakulteta

– red. prof. dr. Darja Boršič,

– red. prof. dr. Samo Bobek,

 1. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

– red. prof. dr. Gorazd Štumberger,

– red. prof. dr. Vili Podgorelec,

 1. Fakulteta za energetiko

– red. prof. dr. Bojan Štumberger,

– red. prof. dr. Sebastijan Seme,

 1. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

– doc. dr. Borut Macuh,

– red. prof. dr. Matjaž Šraml,

 1. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

– red. prof. dr. Željko Knez,

– izr. prof. dr. Matjaž Finšgar,

 1. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

– red. prof. dr. Branko Kramberger,

– red. prof. dr. Tatjana Unuk,

 1. Fakulteta za logistiko

– izr. prof. dr. Sonja Mlaker Kač,

– red. prof. dr. Maja Fošner,

 1. Fakulteta za naravoslovje in matematiko

– red. prof. dr. Mitja Kaligarič,

– red. prof. dr. Iztok Banič,

 1. Fakulteta za organizacijske vede

– red. prof. dr. Iztok Podbregar,

– red. prof. dr. Tomaž Kern,

 1. Fakulteta za strojništvo

– red. prof. dr. Niko Samec,

– red. prof. dr. Darinka Fakin,

 1. Fakulteta za varnostne vede

– izr. prof. dr. Aleš Bučar – Ručman,

– izr. prof. dr. Andrej Sotlar,

 1. Fakulteta za zdravstvene vede

– red. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,

– red. prof. dr. Sonja Šostar Turk,

 1. Filozofska fakulteta

– red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik,

– red. prof. dr. Darko Friš,

 1. Medicinska fakulteta

– red. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med.,

– red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med.,

 1. Pedagoška fakulteta

– red. prof. spec. Oto Rimele,

– red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek,

 1. Pravna fakulteta

– red. prof. dr. Bojan Škof,

– red. prof. dr. Martina Repas,

 1. Fakulteta za turizem

– izr. prof. dr. Boštjan Brumen,

– doc. dr. Marjetka Rangus,

 

iz vrst visokošolskih učiteljev, ki so izvoljeni za mandatno dobo štirih let, in sicer od 01.06.2019 do 31.05.2023.

 

 1. novoizvoljeni člani iz vrst študentov, ki so izvoljeni za mandatno dobo dveh let, in sicer od 01.06.2021 do 31.05.2023:

– Nina Brezočnik,

– Benjamin Habinc,

– Nomi Hrast,

– Nina Kotnik,

– Davor Ornik,

– Matej Rožmarin,

– Klavdija Kastelic,

– Dominik Škrinjar,

– Vasilka Saklamaeva.

 

Rektor Univerze v Mariboru je v skladu z določbo 250. člena in 2. točko 287. člena Statuta UM član in predsedujoči Senatu Univerze v Mariboru po svojem položaju.

Zapri