Preskoči na vsebino
Loader

Člani senata

Ustvari si prihodnost!

Člani senata

1. Ekonomsko-poslovna fakulteta
 red. prof. dr. Darja Boršič,
 red. prof. dr. Samo Bobek,
2. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 red. prof. dr. Gorazd Štumberger,
 doc. dr. Marko Hölbl,
3. Fakulteta za energetiko
 red. prof. dr. Bojan Štumberger,
 red. prof. dr. Sebastijan Seme,
4. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
 red. prof. dr. Tomaž Tollazzi,
 red. prof. dr. Matjaž Šraml,
5. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 red. prof. dr. Željko Knez,
 izr. prof. dr. Matjaž Finšgar,
6. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
 red. prof. dr. Črtomir Rozman,
 red. prof. dr. Tatjana Unuk,
7. Fakulteta za logistiko
 red. prof. dr. Bojan Rosi,
 red. prof. dr. Maja Fošner,
8. Fakulteta za naravoslovje in matematiko
 red. prof. dr. Mitja Kaligarič,
 red. prof. dr. Boštjan Brešar,
9. Fakulteta za organizacijske vede
 red. prof. dr. Iztok Podbregar,
 red. prof. dr. Tomaž Kern,
10. Fakulteta za strojništvo
 red. prof. dr. Jure Ravnik,
 red. prof. dr. Lidija Fras Zemljič,
11. Fakulteta za varnostne vede
 izr. prof. dr. Aleš Bučar – Ručman,
 red. prof. dr. Branko Lobnikar,
12. Fakulteta za zdravstvene vede
 izr. prof. dr. Mateja Lorber,
 red. prof. dr. Sonja Šostar Turk,
13. Filozofska fakulteta
 red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik,
 red. prof. dr. Darko Friš,
14. Medicinska fakulteta
 red. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med.,
 red. prof. dr. Radovan Hojs, dr. med.,
15. Pedagoška fakulteta
 izr. prof. dr. Miha Marinšek,
 red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek,
16. Pravna fakulteta
 red. prof. dr. Tjaša Ivanc,
 red. prof. dr. Martina Repas,
17. Fakulteta za turizem
 red. prof. dr. Boštjan Brumen,
 izr. prof. dr. Marjetka Rangus,


iz vrst visokošolskih učiteljev, ki so izvoljeni za mandatno dobo štirih let, in sicer od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2027.

18. novoizvoljeni člani iz vrst študentov, ki so izvoljeni za mandatno dobo dveh let, in sicer od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2025:
 Luka Lah,
 Vasilka Saklamaeva,
 Nomi Hrast,
 Maša Žitek,
 Jure Preložnik,
 Mitja Suvajac,
 Tinkara Marija Podnar,
 Žiga Majcen,
 Nina Urbanja.

Rektor Univerze v Mariboru je v skladu z določbo 250. člena in 2. točko drugega odstavka 287. člena Statuta UM član in predsedujoči Senatu Univerze v Mariboru po svojem položaju.

 

Zapri