Preskoči na vsebino
Loader

Inovacijsko podporno okolje

Ustvari si prihodnost!

Inovacijsko podporno okolje

Vizija Univerze v Mariboru izpostavlja, da gre za institucijo, ki bo ˝globalno prepoznaven inovacijski ekosistem, v katerem bodo zaposleni in študenti z radostjo ustvarjali˝.

Strategija Univerze v Mariboru narekuje, da bo na področju razvojno-inovacijskega sodelovanja z okoljem bo Univerza v Mariboru v obdobju 2021–2030 postala osrednje stičišče deležnikov procesa prenosa znanja in tehnologij na lokalni in regionalni ravni ter ponujala kakovostne storitve vsem deležnikom, s poudarkom na svojih strateških prioritetnih področjih. S svojo mrežo stičišč bo svojim deležnikom odprla pot na mednarodni trg inovacij.

Trenutno inovacijsko podporno okolje tvorijo:

Univerzitetni inkubator Tovarna podjemov

Univerzitetni inkubator Tovarna podjemov

Univerzitetni inkubator Tovarna podjemov predstavlja pomemben element inovacijskega ekosistema Univerze v Mariboru usmerjen v promocijo in podporo podjetniškemu angažiranju študentov, raziskovalcev in profesorjev Univerze v Mariboru, kakor tudi drugim inovativnim posameznikom. Univerza v Mariboru je tradicionalno vpeta ter uspešno prenaša znanja in tehnologije v gospodarsko in družbeno okolje.

Preberi več
Služba za prenos znanja in tehnologij

Služba za prenos znanja in tehnologij

Služba za prenos znanja in tehnologij raziskovalcem in študentom Univerze v Mariboru zagotavlja celostno pomoč pri zaščiti in komercializaciji njihovega strokovnega znanja, tehnologij in idej. Dejavnost Službe za prenos znanja in tehnologij skupaj z drugimi službami univerze tako pomembno prispeva k uresničevanju poslanstva Univerze v Mariboru, tj. prispevati k razvoju družbe, reševanju globalnih izzivov in gospodarskemu napredku v regiji in širšem okolju.

Preberi več
Digitalno inovacijsko stičišče Univerze v Mariboru

Digitalno inovacijsko stičišče Univerze v Mariboru

Digitalno inovacijsko stičišče Univerze v Mariboru povezuje podjetja, javni sektor in akademsko sfero na področju digitalizacije ter pospešuje digitalno transformacijo javnega in zasebnega sektorja: omogočamo dostop do najnovejše opreme in infrastrukture, spodbujamo veščine in organiziramo izobraževanja, nudimo podporo pri iskanju financiranja, pripravljamo in izvajamo digitalne strategije, vzpostavljamo nova mednarodna partnerstva ter vzpostavljamo stik s strokovnjaki iz različnih področij digitalizacije.

Preberi več

Tvorno sooblikovanje inovacijskega ekosistema kohezijske regije Vzhodna Slovenija skladno s Strategijo razvoja Slovenije 2030 bo mogoče le z vzpostavitvijo INNOVUM za učinkovito osrednjo infrastrukturno podporo znanstvenoraziskovalnim in inovacijskim procesom ter tehnološkemu prenosu znanja v okolje.

Kot izobraževalna institucija pa mora Univerza v Mariboru v središče svojih aktivnosti v kontekstu prenosa znanj umestiti tudi skrb za uveljavljanje in uporabo inovativnih pristopov poučevanja in sodobnih učnih okolij ter vzpostavitev pogojev za na študenta osredinjen študijski proces.

Inovativno učenje in poučevanje

Inovativno učenje in poučevanje

Z implementacijo Projekta Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (INOVUP) tako sledimo strateškim smernicam in ciljem, ki jih opredeljujejo temeljni tudi evropski in nacionalni dokumenti na področju visokošolskega izobraževanja.

Preberi več
Center za podporo poučevanju UM

Center za podporo poučevanju UM

V okviru projekta Didakt.UM (2017–2020) je bil ustanovljen Center za podporo poučevanju UM, ki nudi s svojimi dejavnostmi in izobraževalnimi dogodki celovito podporo pedagoškemu kad​ru UM na področju didaktične uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v pedagoškem procesu. Gradiva in dogodki nastali tekom projekta se nadgrajujejo in še naprej uporabljajo, s čimer zagotavljamo trajnost. Z razvijanjem ​​​​​​spretnosti in digitalnih veščin za uporabo IKT ter z vpeljavo sodobnih učnih pristopov v pedagoški proces se omogoči učinkovit prenos znanja od izvajalcev do študentov. Z izobraževalnimi aktivnostmi se ustvarjajo nove inovativne priložnosti za izpopolnjevanje pedagoškega kadra, s čimer Univerza v Mariboru spodbuja oblikovanje okolja z najboljšimi možnostmi za poučevanje, ki so v sodobni, digitalno podprti družbi pogosto podkrepljene z IKT.

Preberi več
Zapri