Preskoči na vsebino
Loader

Inovacijsko podporno okolje

Ustvari si prihodnost!

Inovacijsko podporno okolje

Vizija Univerze v Mariboru izpostavlja, da gre za institucijo, ki bo ˝globalno prepoznaven inovacijski ekosistem, v katerem bodo zaposleni in študenti z radostjo ustvarjali˝.

Strategija Univerze v Mariboru narekuje, da bo na področju razvojno-inovacijskega sodelovanja z okoljem bo Univerza v Mariboru v obdobju 2021–2030 postala osrednje stičišče deležnikov procesa prenosa znanja in tehnologij na lokalni in regionalni ravni ter ponujala kakovostne storitve vsem deležnikom, s poudarkom na svojih strateških prioritetnih področjih. S svojo mrežo stičišč bo svojim deležnikom odprla pot na mednarodni trg inovacij.

Trenutno inovacijsko podporno okolje tvorijo:

Tvorno sooblikovanje inovacijskega ekosistema kohezijske regije Vzhodna Slovenija skladno s Strategijo razvoja Slovenije 2030 bo mogoče le z vzpostavitvijo INNOVUM za učinkovito osrednjo infrastrukturno podporo znanstvenoraziskovalnim in inovacijskim procesom ter tehnološkemu prenosu znanja v okolje.

Kot izobraževalna institucija pa mora Univerza v Mariboru v središče svojih aktivnosti v kontekstu prenosa znanja in ključnih kompetenc umestiti tudi skrb za uveljavljanje in uporabo inovativnih pristopov poučevanja in sodobnih učnih okolij ter vzpostavitev pogojev za na študenta osredinjen pedagoški proces. Na Univerzi v Mariboru smo poleg raziskovalne uspešnosti globoko zavezani tudi pedagoški odličnosti.

Nagrada Univerze v Mariboru za pedagoško odličnost

Nagrade UM za pedagoško odličnost prepoznavajo in spodbujajo izjemnost v pedagoškem delu ter priznavajo pomemben prispevek k inovacijam pri izvajanju pedagoškega procesa.

Več informacij o nagradi

Zapri