Preskoči na vsebino
Loader

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Univerza v Mariboru osebne podatke posameznikov obdeluje in varuje skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1–88; v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljevanju: ZVOP-2) in skladno z drugimi državnimi in internimi pravnimi akti.

Na Univerzi v Mariboru se kot upravljavec osebnih podatkov zavedamo pomena zasebnosti posameznikov in smo predani k varovanju osebnih podatkov. Z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov smo pripravili zbir splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov na Univerzi v Mariboru, ki vključuje osnovne informacije o obdelavi osebnih podatkov, kot na primer podatke o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, informacije o namenu, uporabnikih podatkov, roku hrambe ter informacije o pravni podlagi in o pravicah posameznikov.

Univerza v Mariboru z namenom zagotavljanja skladnosti varstva osebnih podatkov z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi, sodno prakso in stališči Informacijskega pooblaščenca vsebino podanih informacij glede varstva osebnih podatkov ažurno posodablja. V primeru bistvenih sprememb bo Univerza v Mariboru po elektronski pošti obvestila vse študente in zaposlene in objavila posebno obvestilo na spletni strani. Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov so bile zadnjič posodobljene 1. 2. 2023.

Univerza v Mariboru

Upravljavec osebnih podatkov

izr. prof. dr. Miha Dvojmoč

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca

  • Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana
  • dpo@um.si

Zapri