Preskoči na vsebino
Loader

Habilitacije

Habilitacije

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vloge za habilitacije oddajte na naslov:

Služba za habilitacije

  • Slomškov trg 15, 2000 Maribor

V skladu s sklepom Senata UM morajo vsi kandidati, ki vlogi prilagajo točkovanje bibliografije priložiti (POL)avtomatski izračun točk, ki ga omogoča SICRIS. V kolikor nimate šifre raziskovalca, priložite ročno točkovanje bibliografije. Aplikacija je dostopna na naslednjem naslovu:

HABILITACIJSKA MERILA

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (UPB 2) – (Obvestila UM št. XL-8-2022)
Spremembe in dopolnitve Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM št. XL-3-2022 izdana 31.3.2022)
Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev
OBVEZNO TOLMAČENJE dikcij Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev
Priloga 1 Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev
Seznam najpomembnejših mednarodnih podatkovnih zbirk
Priznavanje Habilitacij izven UM – izpis sklepa
Izvolitev v višji naziv brez pogoja delovanja v tujini
Delovanje v tujini – v zvezi s COVID-19
Veljavna habilitacijska področja na UM
Priznavanje pomembnih umetniških del – Pravilnik o merilih in postopku za priznavanje pomembnih umetniških del

POSTOPEK IZVOLITVE

Pravilnik o postopku izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev
Pravilnik o postopku izvolitve v raziskovalne nazive na UM
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku izvolitve v raziskovalne nazive na UM

SPLOŠNO

Smernice za delo v habilitacijskem postopku
Poslovnik habilitacijske komisije
Spremembe poslovnika habilitacijske komisije
Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS št. 100/2023 – UPB 14) (veljavno od 30. 9. 2023)
UM Cenik storitev 2023-2024
Zapri