Preskoči na vsebino
Loader

Habilitacije

Ustvari si prihodnost!

Habilitacije

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vloge za habilitacije oddajte na naslov:

Služba za habilitacije

  • Slomškov trg 15, 2000 Maribor

V skladu s sklepom Senata UM morajo vsi kandidati, ki vlogi prilagajo točkovanje bibliografije priložiti (POL)avtomatski izračun točk, ki ga omogoča SICRIS. V kolikor nimate šifre raziskovalca, priložite ročno točkovanje bibliografije. Aplikacija je dostopna na naslednjem naslovu:

HABILITACIJSKA MERILA

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (UPB 2) – (Obvestila UM št. XL-8-2022)
Spremembe in dopolnitve Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM št. XL-3-2022 izdana 31.3.2022)
Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev
OBVEZNO TOLMAČENJE dikcij Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev
Priloga 1 Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev
Seznam najpomembnejših mednarodnih podatkovnih zbirk
Priznavanje Habilitacij izven UM – izpis sklepa
Izvolitev v višji naziv brez pogoja delovanja v tujini
Delovanje v tujini – v zvezi s COVID-19
Veljavna habilitacijska področja na UM

POSTOPEK IZVOLITVE

Pravilnik o postopku izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev
Pravilnik o postopku izvolitve v raziskovalne nazive na UM
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku izvolitve v raziskovalne nazive na UM

SPLOŠNO

Smernice za delo v habilitacijskem postopku
Poslovnik habilitacijske komisije
Spremembe poslovnika habilitacijske komisije
Statut Univerze v Mariboru – neuradno prečiščeno besedilo (NPB 1)
Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru (veljajo od 16.2.2023)
Statut Univerze v Mariboru – uradno prečiščeno besedilo (UPB 13)
UM Cenik storitev 2022-2023
Zapri