Preskoči na vsebino
Loader

Zaščita prijaviteljev

Zaščita prijaviteljev

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; v nadaljevanju: ZZPri), ki je začel veljati 22. 2. 2023, celovito in sistematično ureja področje prijave in obravnave kršitev, zaznanih v delovnem okolju, in zaščito prijaviteljev v primeru povračilnih ukrepov delodajalca. Z omenjenim zakonom se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 10. 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (UL L 305, 26. 11. 2019, str. 17-56).

Zakon uvaja sistem vzpostavitve notranjih in zunanjih poti za prijavo kršitev vseh predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, za katere so posamezniki izvedeli v okviru svojega delovnega okolja, ter zaščitne in podporne ukrepe za preprečitev ali odpravo povračilnih ukrepov, ki so jih prijavitelji deležni zaradi podane prijave.

Univerza v Mariboru je v skladu z določili ZZPri sprejela Navodilo za vzpostavitev notranje poti za prijavo kršitev predpisov št. 012/2023/N 3/500 (v nadaljevanju: Navodilo), ki je dostopno na naslednji povezavi.

Zaupnik

Robert Presker

Zapri