Nacionalna mobilnost

Aktualna vseb​ina je dostopna na spletni strani moja.um.si: tukaj​.

POSTOPEK ZA IZVAJANJE SPORAZUMA O  IZMENJAVI ŠTUDENTOV MED SLOVENSKIMI UNIVERZAMI

 

 

Na podlagi sprejetega sporazuma o izmenjavi študentov bodo podpisnice zagotavljale medsebojno izmenjavo študentov.

 

Člen 1

 

 Program izmenjave študentov med slovenskimi univerzami omogoča, da študent del rednih študijskih obveznosti namesto na univerzi na kateri je vpisan (na matični univerzi), opravi v študijskem programu ene od univerz podpisnic Sporazuma o izmenjavi študentov med slovenskimi univerzami. Vnaprej dogovorjene študijske obveznosti, ki jih študent uspešno opravi na drugi univerzi, študentu v celoti priznajo na matični univerzi.

 

Študij na univerzi gostiteljici v okviru izmenjave lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.

 

Člen 2

 

Prijavijo se lahko študenti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • so zaključili najmanj prvi letnik študija na prvi ali drugi stopnji;
  • bodo imeli v času izmenjave status študenta na matični univerzi.

Prošnje za izmenjave študentje oddajo na matični instituciji.

Rok za oddajo prijav je 15. maj za zimski semester in 15. november za letni semester.


Prijava študenta vsebuje 3 obrazce:

  • Prijava za izmenjavo,
  • Študijski sporazum,
  • Potrdilo o že opravljenih izpitih, ki ga izda matična univerza.

Študent v dogovoru s koordinatorjem na matični univerzi izbere ustrezne predmete na univerzi gostiteljici. V okviru izbranih predmetov na univerzi gostiteljici opravi predpisane študijske obveznosti ovrednotene s skupaj najmanj 15 ECTS na semester. Predlog izbranih študijskih obveznostih potrdita in podpišeta koordinatorja na matični univerzi in univerzi gostiteljici.

Popolne prijave in priloge koordinator na članici posreduje pristojnemu na univerzo gostiteljico.

Univerze izmenjajo prijave študentov do 31. maja za zimski semester in 30.novembra za letni semester.

Univerze gostiteljice obvestijo študente o izboru najkasneje v 30. dneh po oddaji vloge.

Za druge oblike izmenjav, kot so (poletne šole, ERASMUS+) se morajo podpisnice med seboj obvestiti najmanj 90 dni pred začetkom izmenjav in dopustiti najmanj 30 dnevni prijavni rok.


 

Člen 3

 

Pri izmenjavi študentov podpisnice med seboj ne poračunavajo stroškov, razen, kadar študent plačuje šolnino na domači instituciji po veljavnem ceniku šolnin in prispevkov.

Zaračunavajo se lahko stroški, kot so izdaja študentske izkaznice, stroški četrtega ali nadaljnjih izpitov pri istem predmetu, stroški komisijskih izpitov in ostali stroški, ki se zaračunavajo v skladu s Cenikom vpisnine in prispevkov za študij za tekoče študijsko leto.

 

Člen 4

 

Za izmenjave na univerzitetni ravni so odgovorni:

  • na Univerzi v Ljubljani: univerzitetna služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje,
  • na Univerzi v Mariboru: Oddelek za izobraževanje,
  • na Univerzi na Primorskem: Sektor za izobraževalno in mednarodno dejavnost,
  • na Univerzi v Novi Gorici: študentska pisarna.


Za usklajevanje in izvedbo izmenjav ter priznavanje opravljenih obveznosti so na članicah posameznih univerz odgovorni koordinatorji.
 
V primerih, ko imajo članice že utečeno sodelovanje in medsebojne izmenjave, lahko rektor pooblasti dekana članice za izvajanje izmenjave skladno z določili tega sporazuma.

Urednik strani: Služba za izobraževanje in študij
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava