Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Univerza v Mariboru najavlja objavo javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2022

Namen javnega razpisa je izbrati 19 kandidatov za mlade raziskovalce in jim omogočiti sodelovanje pri raziskovalnem delu v času doktorskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas za obdobje 4 let oz. do zaključka doktorskega študija na različnih raziskovalnih področjih.

Allframes-49

Univerza v Mariboru bo skladno s Pravilnikom o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (le-ta še ni bil sprejet) predvidoma 30. 6. 2022 objavila javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2022 s predvidenim rokom prijave 31. 7. 2022.

Univerza v Mariboru izbranim kandidatom financira stroške dela, doktorski študij ter druge stroške, ki so potrebni za izvedbo programa usposabljanja do največ 4 leta iz sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Predvideni pogoji za kandidata za mladega raziskovalca:

  • še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;
  • še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec;
  • do 1. 10. 2022 ne bo minilo več kot 4 leta od leta zaključka druge stopnje študijskega programa ustrezne smeri oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven oziroma primerljivega študijskega programa ustrezne smeri, doseženega v tujini.

Prijave dospele pred datumom objave javnega razpisa oz. po roku, določenem v objavljenem javnem razpisu, ne bodo upoštevane.

Podrobnejše informacije o predvidenih podatkih o razpoložljivih mestih za mlade raziskovalce z opisi usposabljanj pri posameznem mentorju ter osnutki obrazcev in navodil so na voljo na spletni strani: www.um.si/mladi-raziskovalec.


Več novic

Zapri