Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

INNOVUM: Infrastruktura in inovacije za preboj regije

Univerza v Mariboru je na novinarski konferenci predstavila osrednji namen vzpostavitve platforme INNOVUM, kot zagotovilo celostnega pristopa pri oblikovanju inovacijsko-podjetniškega ekosistema, ki je nujno potreben za razvojni preboj kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

RemasterDirector_18da6b0cf

Univerza v Mariboru je največja raziskovalna organizacija v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki je žal podpovprečno razvita evropska regija. Za zmanjšanje razvojnega zaostanka regije je Univerza v Mariboru vzpostavila Tehnološki inovacijski center oziroma platformo INNOVUM, ki zagotavlja osrednjo infrastrukturo za podporo znanstveno-raziskovalnim in inovacijskim procesom ter prenosu znanja in tehnologij v okolje.

Slovenija je začela z aktivnostmi za črpanje sredstev iz naslova kohezijske politike za obdobje 2021-27. Skladno s tem vas želimo seznaniti, da je Evropska komisija potrdila platformo INNOVUM in tako z direktnim financiranjem zagotovila sredstva višini 80 milijonov evrov za zagotavljanje raziskovalne infrastrukture in 21 milijonov evrov za zagotavljanje izobraževalne infrastrukture. Prav tako je Evropska komisija za podporo izvajanja raziskav in zagotavljanje manjkajoče raziskovalne opreme v regiji odobrila Univerzi v Mariboru 25 milijonov evrov za nabavo vrhunske raziskovalne opreme. V okviru teh sredstev bodo podprte prioritetne investicije v raziskovalno in izobraževalno infrastrukturo naslednjih članic Univerze v Mariboru:

  • Kampus Tehniških fakultet,  lokacija Smetanova ulica Maribor, prva faza izgradnje in prenove Tehniških fakultet za potrebe delovanja Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakultete za strojništvo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za gradbeništvo, promet in arhitekturo.
  • Kampus na Koroški cesti Maribor, prva faza izgradnje »Trojčka fakultet« z ureditvijo kampusa za potrebe delovanja Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete ter Fakultete za naravoslovje in matematiko.
  • Izgradnja raziskovalnega centra za rastlinsko pridelavo in predelavo, fitomedicino in biosistemsko inženirstvo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede na lokaciji Pivola.
  • Zagotovitev infrastrukture Fakultete za energetiko z izgradnjo raziskovalne infrastrukture Inštituta za energetiko v Krškem na lokaciji Vrbina.
  • Zagotovitev prostorov Fakultete za logistiko z Raziskovalnim centrom za logistiko.

Osrednji namen vzpostavitve Platforme INNOVUM je zagotovitev celostnega pristopa pri oblikovanju inovacijsko-podjetniškega ekosistema, ki je nujno potreben za razvojni preboj kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Platforma INNOVUM je sestavljena iz treh stebrov:

  • Odprta znanost, zagotavljanje izobraženih kadrov, raziskovalno-razvojni projekti: zagotavljanje kritične mase izobraženih kadrov za podporo k izvajanju raziskovalno-razvojnih, inovacijskih in aplikativnih projektov s potencialom visoke dodane vrednosti, ki jih bo Univerza v Mariboru izvajala v sodelovanju z gospodarskimi partnerji na področjih novih, naprednih in ključnih tehnologij vzhodne kohezijske regije. Trenutno že izvajamo operacijo t.i. Pilotni projekti, ki so financirani iz NOO in  uvajajo vidike digitalizacije in zelenega prehoda v študijske programe s katerimi bomo izobrazili kadre, ki bodo nosilci družbe znanja oziroma družbe 5.0. V ta namen razvijamo sistem mikrodokazil s katerimi bomo lahko veliko večji meri zadostili potrebam slovenskega gospodarstva. Za izvajanje pilotnih projektov Univerza v Mariboru že izvaja projektne aktivnosti v obsegu 24 milijonov evrov.
  • Načelo odprtega dostopa do javne raziskovalne infrastrukture: izgradnja novih objektov in potrebna adaptacija obstoječih zgradb fakultet Univerze v Mariboru, ki bodo omogočili vzpostavitev sodobnega tehnološkega inovacijskega centra s sedežem v Mariboru in z mrežno povezanimi kolokacijskimi centri v vseh razvojnih regijah vzhodne Slovenije. Trenutno zaključujemo projekt RIUM, v okviru katerega izvajamo nabavo vrhunske raziskovalne opreme v vrednosti 29 milijonov evrov. Nedaleč nazaj (2019) smo skupaj s partnerji že izvedli nabavo superračunalnika HPC RIVR v vrednosti 26 milijonov evrov, ki postavlja Slovenijo na svetovni zemljevid držav na področju superračunalništva. V okviru tega stebra na Univerzi v Mariboru podpiramo izgradnjo Pilotnega centra za lahke kovine SipCast, za potrebe prestrukturiranja SAŠA regije Center prihodnosti Velenje, vzpostavitev Talent centra in Inštituta za hrano v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, itd…
  • Odprto inoviranje na področju visokih tehnologij, inovacijsko-podjetniška podpora: koordinirano inovacijsko-podjetniško podporno okolje, ki bo inovativnim posameznikom in podjetjem nudilo konsolidirane podporne storitve pri komercializaciji znanja in tehnologij, ustanavljanju novih start-up podjetij ter pri krepitvi inovacijske sposobnosti zrelih podjetij pod okriljem konzorcija ključnih podpornih institucij podjetniško-inovacijskega ekosistema vzhodne kohezijske regije. Z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) se usklajujemo za začetek financiranja in izvajanja servisnih podpornih storitev za potrebe inoviranja na področju visokih tehnologij. Prav tako skupaj izvajamo priprave za zagotovitev inovacijsko stičišča v regiji, ki bo predstavljalo sedež Tehnološkega inovacijskega centra Univerze v Mariboru. Znotraj inovacijskega stičišča bodo delovali mehanizmi podpornega okolja, zagonska podjetja, že uveljavljena visokotehnološka podjetja s skupnim ciljem zagotavljanje kritične mase visokotehnoloških delovnih mest v regiji.

Poudarki raziskovalcev:

V okviru predstavitve vrhunskih raziskovalnih dosežkov s področja kemije je izr. prof. dr. Matjaž Finšgar na novinarski konferenci poudaril: »Na fakulteti izvajamo javni servis za raziskave različnih univerz, inštitutov in podjetij v Sloveniji ter širše. V okviru projekta RIUM so postavili nov laboratorij, s katerim Univerzo v Mariboru postavljamo na zemljevid univerz, ki imajo tehnologijo za površinsko analizo z masno spektrometrijo sekundarnih ionov in fotoelektronsko spektroskopijo. Hkrati pa izobražujemo vrhunske kadre za zaposlitve na vodilnih položajih v slovenskih podjetjih. S tem na fakulteti napajamo med drugim kemijsko, inženirsko in farmacevtsko industrijo v Sloveniji.«

Prof. dr. Lidija Fras Zemljič, s Fakultete za strojništvo pa opozarja da je »razvoj materialov je ključnega pomena za tehnološki in ekonomsko-socialni napredek družbe, zlasti tudi zaradi sedanjih družbenih izzivov kot so staranje prebivalstva, energetska izraba, pomanjkanje surovin, onesnaževanje okolja, itd,…Naša fakulteta izkazuje odlično ekspertizo na področju razvoja naprednih inženirskih materialov. Odlično znanje, seveda ni dovolj, pri vrhunskih raziskavah in vpetosti v nacionalne in EU projekte ter podpori industriji nam pomaga vrhunska oprema.«

»Na Univerzi v Mariboru smo se zavestno in z vso odgovornostjo odločili za prvo pot, da bomo sooblikovali družbeno prihodnost v globalnem smislu in z aktivnostmi delovali v smeri razvoja regije in širše z dolgoročnimi ekonomskimi učinki, ki posledično ustvarjajo nova visoko tehnološka delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Preprosto povedano, določili smo se investirati v to kar prihaja in ne v to kar je«, je poudaril doc. dr. Iztok Kramberger, vodja projekta TRISAT s Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je ob tej priložnosti izpostavil: »Veseli in zadovoljni smo, da je po vseh naših naporih in proaktivnemu delovanju, tudi Evropska komisija, prepoznala pomembnost investicij, ki bodo pripomogle k razvoju regije. Tako kot na vseh področjih življenja je tudi tukaj najpomembneje tisto, kar že počnemo in ne tisto, česar še ne. Veliko doslej izvedenih investicij v raziskovalno opremo že prinaša nova znanja. Z  optimizmom zremo v prihodnost in se veselimo novih znanstvenih odkritij ter učinkovitejših načinov prenosa znanja v okolje. Univerza v Mariboru bo tako, kot ključna razvojna in izobraževalna institucija, podporo regiji samo še okrepila.«

Najnovejše pridobitve vrhunske raziskovalne opreme si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

https://www.um.si/objava/inteligentni-sistemi-za-optimalno-oblikovan-delovni-postopek/

https://www.um.si/objava/visokolocljiv-vrsticni-elektronski-mikroskop/

https://www.um.si/objava/nova-oprema-za-novo-ero-radijskih-komunikacij/

https://www.um.si/objava/visokofrekvencni-pulzator-naprava-za-delanje-napak/

https://www.um.si/objava/univerza-v-mariboru-na-zemljevidu-institucij-z-opremo-za-najnaprednejso-povrsinsko-analizo/

https://fe.um.si/VR/


Več novic

Zapri