Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Nova oprema za novo ero radijskih komunikacij

Tokrat vam predstavljamo novo prispelo opremo v okviru projekta RIUM. Gre za celovito visokofrekvenčno opremo za merjenje in analizo radijskih sistemov. Sestavljajo jo vektorski omrežni analizator, spektralni analizator in signalni generator, ki omogočajo delo na področju visoko frekvenčnih signalov do 140 GHz, kar daje možnost vpogleda in razvoja v prihodnost.

iernad.photo-9383

Oprema tako omogoča raziskave in razvoj na področju transformacije poslovnega sveta in domačega okolja, ki jo povzročajo brezžične tehnologije v obliki zlite realnosti, v kateri širokopasovne aplikacije usposabljajo uporabnike.

Gre za izjemen vpliv na sodobno informacijsko družbo v smeri mobilnega življenjskega stila, ki ga doživljamo predvsem pri mlajših generacijah. Tovrstne raziskave in razvoj lahko povzamemo kot brezmejno mobilnost ali novo paradigmo, ki se rojeva iz hitro rastoče konvergence inovacij, poslovnega sveta in življenjskega stila. Oprema tako pospešuje tehnološki napredek ključnih brezžični tehnologij kot poglavitnih elementov sodobne informacijske družbe za prihodnost poslovnega in družbenega napredka v globalni inovacijski ekonomiji.

Predstavitev opreme:

Raziskovalna oprema omogoča raziskovalno in razvojno delo v koraku s časom in nastavlja aktualne teme in problematike sveta, kot so; Internet stvari, pametna mesta, uporabnikova kvaliteta življenja, pametno nadziranje in uporaba energentov, spremljanje fizioloških parametrov v zdravstvu, športu, razvoj vesoljskih komunikacijskih tehnologij. Konvergenca najsodobnejših mobilnih komunikacijskih tehnologij in nizko energijskih ozkopasovnih radijskih komunikacij ter integracija le-teh v pametne energijsko učinkovite vgrajene sisteme omogoča digitalizacijo sistemov v smeri uporabniku prijazne sodobne informacijske družbe.

Raziskovalna skupina Inštituta za elektroniko in telekomunikacije na FERI UM deluje na področju analogne in digitalne elektronike, vgrajenih elektronskih informacijskih sistemov in komunikacij ter relevantnih storitev, ki se dandanes razprostirajo v skoraj vsa področja raziskovanja tako s prebojnimi tehnologijami kot s postopki in principi svojega delovanja. Nova raziskovalna oprema omogoča nadaljnje raziskave in razvoj radijskih komunikacijskih sistemov kot osnovnih gradnikov brezžičnih komunikacij, ki posegajo v skoraj vse elemente našega vsakdana in krepijo človeški potencial.

Z večjim frekvenčnim razponom in veliko pasovno širino smo sposobni izvajati kvalitetne raziskave in slediti svetovnim trendom tehnološkega razvoja na področju brezžičnih komunikacij, ki segajo od širokopasovnih mobilnih omrežij in nizkoenergijskih ozkopasovnih omrežij velikega obsega pa vse do satelitskih komunikacij.

Nova raziskovalna oprema prispeva k slovenski družbi z načeli raziskovalne in inovacijske strategije z namenom izvajanja kvalitetnih raziskav in razvoja v sodelovanju z gospodarstvom ter posledično krepitvijo slovenskih podjetij in višanjem njihovega konkurenčnega potenciala na mednarodnem nivoju. Oprema s svojimi zmogljivostmi spodbuja raziskave in razvoj v smeri ključnih tehnologij za doseganje evropske tehnološke neodvisnosti in konkurenčnosti.

Nova visokofrekvenčna oprema nam omogoča kvantni preskok v raziskavah in razvoju radijskih komunikacij, saj nam nova zmogljivost zagotavlja prehod aktualnih radijskih komunikacijskih sistemov na mnogo višje frekvence in posledično sledenje svetovnim trendom na področju brezžičnih komunikacij.

Z novo opremo lahko tako raziskovalno kot razvojno segamo po mnogo višjih frekvencah. Radijski signali so danes ključni element kakršnegakoli tehnološkega napredka, saj večina naprav, ki nas obdaja v našem vsakdanu vsebuje neko vrsto radijske komunikacije ali je to mobilna telefonija ali so to brezžična omrežja ali so to posebna senzorska omrežja. In ta nova oprema naslavlja to novo ero radijskih komunikacij, kar nam daje ponovni zagon za naslednje desetletje.doc. dr. Iztok Kramberger, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM.

Oznake


Več novic

Zapri