Preskoči na vsebino
Loader
en

Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura

Sodelovanje z okoljem

Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura

 

Na splošno je stanje stavbnega fonda Univerze v Mariboru zaradi prenizkega investicijskega vlaganja v objekte Univerze v Mariboru slabo in ne ustreza več standardom trenutnega tehnološkega razvoja, prav tako večina stavb ni energetsko učinkovitih in ustreznih za izobraževanje in raziskovanje v sodobnem času.

Posamezne članice so razvile študijske programe, ki nujno terjajo novo infrastrukturo za kvalitetno izvajanje vseh treh poslanstev. Slednje je mogoče le ob ustrezni infrastrukturi, ki se zaključuje znotraj kampusov, kjer je vzpostavljeno tudi zunanje okolje za izvajanje skupinskih raziskovalnih ali študijskih obveznosti ter omogoča združevanje študentov v času obštudijskih dejavnosti.

 

Obstoječe stavbno tkivo Tehniških fakultet, ki bo ob prenovi delno prenovljeno in delno na novo zgrajeno znotraj Kampusa Tehniških fakultet (vir: Oddelek za arhitekturo, FGPA UM, 2021).
Izhodišča za preureditev kampusa Univerze v Mariboru na Koroški cesti s trojčkom novozgrajenih stavb fakultet PeF, FF in FNM. (vir: Oddelek za arhitekturo, FGPA UM, 2021).

Iz tega razloga je nujno potrebna izgradnja novih objektov in potrebna adaptacija obstoječih zgradb fakultet Univerze v Mariboru, ki bodo omogočili vzpostavitev sodobnega Tehnološkega inovacijskega centra Univerze v Mariboru s sedežem v Mariboru in z mrežno povezanimi kolokacijskimi centri v razvojnih regijah vzhodne Slovenije.

Na tak način bo zagotovljeno ustrezno delovno okolje za  študente in zaposlene ter sodelujoče kadre iz gospodarstva. Univerza v Mariboru je na začrtani poti podpore za razvoj regije uspešna, saj je pridobila projekt HPC RIVR, ki umešča Slovenijo na zemljevid superračunalništva in prav tako projekt nadgradnje nacionalnih raziskovalnih infrastruktur (RIUM), znotraj katerega se v objekte članic umešča vrhunska raziskovalna oprema. Za doseganje odličnosti pri raziskavah in inovacijah se Univerza v Mariboru vključuje v mednarodne projekte raziskovalnih infrastruktur v skladu z Nacionalnim načrtom razvoja raziskovalne infrastrukture 2021–2030 in Evropskim kažipotom raziskovalne infrastrukture (ESFRI).

Zapri