Preskoči na vsebino
Loader

Tiskovine

Tiskovine

Strateški cilji Univerze v Mariboru, za obdobje 2021–2030, temeljijo na zavezi univerze pri zasledovanju poslanstva in vizije, ki opredeljujeta kompleksen sistem ciljev ustvarjalnega povezovanja raziskovanja in izobraževanja, vključevanja v reševanje družbenih izzivov v lokalnem in globalnem okolju ter posebej izpostavljata pomen skrbi za medsebojne odnose in ustvarjalno delovno okolje, ki omogoča dobro počutje zaposlenih in študentov.

Strategija Univerze v Mariboru 2021-2030

Brošura PODATKI & ŠTEVILKE združuje in predstavlja vse najpomembnejše podatke o Univerzi v Mariboru skozi nabor kratkih in ključnih informacij. 

Brošura Podatki & številke 2021/22

Univerza v Mariboru je druga največja in druga najstarejša univerza pri nas. Na njej študira okrog 13.500 študentov, zanje pa skrbi približno 1.800 zaposlenih in zato nosi izredno pomembno vlogo v regiji. Njena usmeritev je v privabljanju najboljših študentov in ustvarjanju razvojnega okolja, kjer je doma odličnost v vseh pogledih. Postaja osrednja razvojna institucija, ki se povezuje z gospodarstvom in skupaj s partnerji ustvarja center trajnostnega razvoja širše regije. V brošuri so predstavljeni vsi osnovni podatki, področja, poslanstvo, delovanje, dosežki in veliko več. 

Brošura o Univerzi v Mariboru

Brošuro smo izdali ob 40-letnici Univerze v Mariboru in zajema vse ključne mejnike, ki so skozi čas oblikovali univerzo v organizacijo na katero smo lahko danes ponosni. 

Začetki Univerze v Mariboru segajo namreč že mnogo pred leto 1975. Moči znanja in njegove vrednosti so se zavedali že daljnega leta 1859, ko je blaženi škof Anton Martin Slomšek prenesel sedež Lavantinske škofije v Maribor in kmalu zatem razglasil ustanovitev slovenskega bogoslužnega učilišča. Takrat je mesto Maribor dobilo prvi visokošolski zavod in s tem postalo pomembno intelektualno žarišče z zametki kasnejše univerze.

Brošura 40 let Univerze v Mariboru

Študentski priročnik smo ustvarili za čim lažjo vključitev brucev in študentov v študijski proces na Univerzi v Mariboru.

Univerza v Mariboru posveča posebno pozornost vključevanju študentov v raziskovalno delo in v organe odločevanja. Povezuje se z gospodarstvom tako na področju prenosa znanja in tehnologije v prakso kot na področju povezovanja in mreženja študentov ter diplomantov z delodajalci v smislu prehoda na trg dela. Univerza v Mariboru je institucija, ki ponuja vrsto priložnosti za karierni razvoj.

Študentski priročnik Univerze v Mariboru

Zapri