Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Univerza v Mariboru je objavila Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2024

Namen Javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2024 je izbrati kandidate za mlade raziskovalce za sodelovanje pri raziskovalnem delu v času doktorskega študija do pridobitve doktorata znanosti na Univerzi v Mariboru na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

iernad.photo-3469

Za pravočasno prispele prijave na javni razpis se štejejo pošiljke, ki dospejo na e-naslov raziskujmo@um.si do vključno 22. 4. 2024.

V izbirni postopek se bodo uvrstile pravočasne in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno prijavo se bo štela prijava kandidata, ki ne bo predložil s tem razpisom zahtevanih obveznih dokumentov in dokazil ter prijava, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Kandidati, ki še niso vpisani na doktorski študij, se morajo na doktorski študij posebej prijaviti na Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2024/2025. Vpis na doktorski študij mora biti izveden prek spletnega portala eVŠ.

Vse podrobne informacije in razpisno dokumentacijo najdete v objavi razpisa


Več novic

Zapri