Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Slavnosti podpis pogodbe za širitev in obnovo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru

Na Univerzi v Mariboru je potekal slavnostni podpis pogodbe o (so)financiranju širitve in obnove Fakultete za zdravstvene vede, katerega se je ob rektorju Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravku Kačiču in dekanici Fakultete za zdravstvene vede izr. prof. dr. Mateji Lorber, udeležil tudi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič.

24427X2342

Investicije v visoko šolstvo so ključne za dolgoročni gospodarski in družbeni razvoj, saj spodbujajo inovacije, ustvarjajo visoko usposobljeno delovno silo in omogočajo napredek v znanju in tehnologiji. Na Univerzi v Mariboru si prizadevamo za prispevek k razvoju raziskovalne dejavnosti in uvajanju inovacij, saj na ta način krepimo ugled mesta, kot pomembnega tako raziskovalnega kot izobraževalnega središča.

Univerza v Mariboru si je zadala ambiciozne cilje na vseh svojih strateško pomembnih področjih, predvsem pa se na univerzi zavedamo svoje dolžnosti, da na področju izobraževanja ustvarimo okolje, ki bo prispevalo k izboljšanju kakovosti izobraževanja in bo v ospredje postavilo študenta in visokošolskega učitelja kot glavna akterja v pedagoškem procesu. Tako je eden izmed ciljev celovita prenova izobraževalne infrastrukture, ki je predpogoj za doseganje odličnosti in vrhunskih rezultatov tako na izobraževalnem kot tudi znanstvenoraziskovalnem področju ter prenosu znanja v okolje.

Rektor prof. dr. Zdravko Kačič je slovesnem dogodku dejal: ”Današnji podpis pogodbe o (so)financiranju širitve in obnove Fakultete za zdravstvene vede predstavlja nov pomemben mejnik za Univerzo v Mariboru. Za kakovostno in celostno obravnavo pacienta potrebujemo strokovno usposobljene zdravstvene time, ki bodo lahko nudili ustrezno zdravstveno obravnavo. Ob staranju prebivalstva in podaljševanju življenjske dobe je tako povečanje števila študentov, kot zagotavljanje ustrezne študijske infrastrukture, z vrhunsko specialno opremo, nujno potrebno. Veseli nas, da je to prepoznalo tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in nam s (so)financiranjem projekta omogočilo, da lažje dosežemo zastavljen cilj. Iskrena hvala ministru, dr. Igorju Papiču in vsem, ki so tvorno sodelovali pri pripravi tega projekta.

Investicija Širitev in obnova Fakultete za zdravstvene vede, v vrednosti 12 milijonov EUR, ki jo bo (so)financiralo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije bo izvedena v dveh fazah. Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru se trenutno srečuje z vse večjo prostorsko stisko. Obstoječi prostori namreč ne zadostujejo izvajanju in razvoju študijske in raziskovalne dejavnosti. Objekt prostorsko ni ustrezen za kakovostno opravljanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, pojavlja se potreba po sodobnem simuliranem kliničnem okolju in obnovi obstoječih prostorov za namene študijske in raziskovalne dejavnosti.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič je ob podpisu dejal: ”V Sloveniji primanjkuje zdravstvenega kadra na vseh ravneh. Ena od rešitev je tudi povečanje vpisnih mest za študentke in študente na zdravstvenih in medicinskih fakultetah, za to pa potrebujejo ustrezne prostore. V Ljubljani že raste nova zgradba Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, intenzivno urejamo tudi financiranje širitve in novogradnje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Vlada je junija odobrila financiranje izgradnje nove Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem ter financiranje širitve in obnove objekta Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Novi prostori ne bodo pridobitev le za študentke in študente ter zaposlene, temveč za celotno družbo, saj bodo lahko fakultete še naprej zagotavljale visoko usposobljene diplomantke in diplomante. Že z lanskim letom smo začeli izjemen investicijski cikel v visokošolsko in znanstveno-raziskovalno infrastrukturo, ki se še zdaleč ni končal. Glavni cilj je, da bodo lahko visokošolske in znanstveno-raziskovalne institucije izvajale raziskovalne in pedagoške dejavnosti na najvišjem nivoju.”


Kategorije

Datum

  • 27. Jun 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri