Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Skupaj razvijamo rešitve za nova električna omrežja

Prispela je nova oprema v okviru projekta ''Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM'' na Univerzo v Maribor.

Elektronika

Oprema v okviru projekta RIUM bo občutno prispevala k povečanju obsega in kakovosti razvojno-raziskovalnih projektov ter omogočala raziskave in razvoj razpršenih virov in pametnih omrežij, bistveno pred korakom časa.

Pri raziskavah se uporablja najsodobnejša tehnologija, ki jo ima na razpolago zgolj nekaj laboratorijev v EU.

Dobavljena oprema tvori celoto in je sestavljena iz šestih posameznih naprav:

  • močnostni simulatorji,
  • baterijski hranilnik energije,
  • močnostni tester baterij,
  • temperaturna komora,
  • digitalni simulator RTDS,
  • merilni sistem.

Namen uporabe:

Oprema nam omogoča raziskave vplivov v omrežju vse pogostejših fotonapetostnih elektrarn, hranilnikov enegije in avto polnilnic. S simulatorjem lahko npr. testiramo vpliv električnega omrežja na te pretvornike in vpliv pretvornikov na omrežje. Vse pretvornike lahko testiramo ali ustrezajo standardom za priključitev v omrežje. Podobne opreme trenutno ni nikjer širše v regiji.

 Nadalje temperaturna komora z razponom temperature od –40°C do +130°C v kombinaciji s testerjem baterij testira baterije in razvija baterijske hranilnike energije in pretvornike čez celotno temperaturno območje.

Baterijski hranilnik energije nam omogoča, da lahko razvijamo rešitve za odpravo anomalij, ki jih povzročajo razpršeni viri energije in drugi pretvorniki vključeni električno v omrežje. S tem hranilnikom energije lahko pomagamo reševati kratkotrajne situacije kadar je nizka napetost ali pa visoka, saj lahko oddajamo energijo v omrežje ali jo odvzamemo.

Model digitalnega simulatorja se uporablja za razvoj in validacijo praktično vseh standardnih, predvsem pa sodobnih rešitev v elektroenergetskih sistemih, vse od elektrarn, omrežij in do porabnikov. Uporabniki bodo v največji meri iz področja proizvodnje, prenosa in razdeljevanja električne energije, kar poleg elektroenergetike vključuje tudi elektroniko, avtomatiko in informatiko. Simulator je edinstven v slovenskem, kot tudi v širšem srednjeevropskem prostoru.

Oprema bo v največji meri namenjena raziskavam na področju elektroenergetike v fazi trenutne transformacije elektroenergetskega sistema k obnovljivim virom.

Gospodarstvo je tako dobilo priložnost, da skupaj z raziskovalci razvije nove naprave v transformaciji elektroenergetskega sistema.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oznake


Več novic

Zapri