Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Senatorji potrdili predloge nagrad in priznanj Univerze v Mariboru

Na Univerzi v Mariboru je potekala 13. redna seja Senata Univerze v Mariboru, na kateri so senatorji potrdili dopolnitve Programa dela UM za leto 2024 in sprejeli besedilo Pravilnika o vrednotenju dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM, ki določa novo organizacijo izobraževalnega procesa za študijsko leto 2024/2025.

Stavba rektorat 2022

Univerza v Mariboru je za ohranitev priznanja HR excellence in Research, pri čemer gre za javno priznanje raziskovalnim ustanovam, ki so napredovale pri približevanju njihove politike glede človeških virov načelom opredeljenim v “Listini in kodeksu”, dolžna vsake dve leti na svojih članicah izvesti analizo stopnje implementacije načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev. Na osnovi opravljenih analiz in priporočil skupine strokovnjakov Evropske komisije, se je pripravil Akcijski načrt kadrovske strategije za raziskovalce v obdobju 2024-2025, katerega je senat tudi potrdil.

Senatorke in senatorji so v nadaljevanju potrdili predloge za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad, ki jih podeljuje Univerza v Mariboru za dosežke svojim zaposlenim, študentom in drugim, ki so kakor koli pripomogli k uspehom in ugledu univerze. Nagrade in priznanja bodo podeljena na slovesnosti ob dnevu univerze in rektorjevem dnevu.

Seznanili so se tudi s tremi predlogi poletnih šol in jim podali soglasje. Poletna šola z naslovom Teach Future Proof se bo izvajala na Pedagoški fakulteti, poletna šola Design Week 2024 na Fakulteti za strojništvo, tretja poletna šola z naslovom ICT in Precision Agriculture – IPA.UM.SI pa na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede. Udeležencem, ki bodo opravili predvidene obveznosti, bodo ob koncu podeljene 3 ECTS točke.

Ob koncu so podali predhodna soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ter izvolili redna profesorja.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 3. Jul 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri