Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

REKTORJEV DAN 2023

Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom nagrade, katerih namen je spodbujanje čim višje kakovosti študija, ustvarjalnega vključevanja študentov v raziskovalno in umetniško delo ter udejstvovanja študentov na področjih, s katerimi se promovira ime Univerze v Mariboru.

Pasica RDan jan 2022

 

Perlachovo priznanje za študijsko leto 2021/2022

se podeljuje za raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno dejavnost skupin študentov.

Tilen Seničar

Andraž Kukovičič

z Medicinske fakultete za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju biotehničnih, zdravstvenih in medicinskih ved

 

 Luka Petravić

Rok Arh

Nika Rupčić

Nina Starešinič

Lea Murko

Tina Gabrovec

Lucija Jazbec

z Medicinske fakultete za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju biotehničnih, zdravstvenih in medicinskih ved

 

Ana Rotovnik Omerzu

Elin Kamenšek Krajnc

s Filozofske fakultete za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju humanističnih ved

 

Nika Strašek

Tamara Šterlek

s Pedagoške fakultete za kulturno-umetniške dosežke


 

Perlachovo nagrado za študijsko leto 2021/2022

za raziskovalno in umetniško delo študentov posameznikov prejmejo:

Za raziskovalno delo na področju naravoslovnih in matematičnih ved: Melani Potrč, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Za raziskovalno delo na področju biotehniških, zdravstvenih in medicinskih ved: Eva Cepec, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Za raziskovalno delo na področju družboslovnih ved: Ana Lampret, Filozofska fakulteta

 Za raziskovalno delo na področju humanističnih ved: Nastja Prajnč Kacijan, Filozofska fakulteta

Za raziskovalno delo za področje umetnosti: Mirko Popović, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 


 

Rektorjevo nagrado

za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji na podlagi predlogov matičnih fakultet, prejmejo:

Melisa Benkovič, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Eva Simonič, Fakulteta za energetiko

Dragana Ostojić, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Sandra Terplan, Filozofska fakulteta

Klemen Košič, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Mihaela Roškarič, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Rene Gole, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Vasja Omahne, Fakulteta za logistiko

Jaša Dimič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Monika Ribič, Fakulteta za organizacijske vede

Jani Humar, Fakulteta za strojništvo

Patricija Zorič, Fakulteta za turizem

Ester Doljak, Fakulteta za varnostne vede

Patricija Lunežnik, Fakulteta za zdravstvene vede

Jan Koščak, Medicinska fakulteta

Sara Cetl, Pedagoška fakulteta

Andrej Bitrakov, Pravna fakulteta


 

Univerza v Mariboru podeljuje Plaketo Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov

Za izvrstne športne dosežke na področju juda jo prejme Enej Marinič, Fakulteta za logistiko

Proglašen je bil za najboljšega judoista leta 2021, je top 50 na svetovni lestvici v kategoriji nad 100 kg, dosegel je 1. mesto na svetovnem pokalu  European open Zagreb 2021. 


 

Univerza v Mariboru podeljuje tudi svečane listine, in sicer v znak zahvale za sodelovanje organizacijam, skupnostim, podjetjem in društvom.

Svečano listino Univerze v Mariboru, na predlog Medicinske fakultete, prejme

Prof. prim. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent.      

Je redna profesorica številnih študijskih predmetov na Univerzi na Reki in Univerzi v Osijeku, je dekanica Fakultete dentalne medicine Univerze na Reki, na študijskem programu Dentalna medicina na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru pa je nosilka predmeta Oralna medicina. Zato ji gre izjemna zahvala za strokovno pomoč in sodelovanje v nastajanju omenjenega študijskega programa.


 

Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo

za izjemne uspehe, dosežke in zasluge prejmejo:

Jožica Kužner, Študentski domovi Maribor

Tatjana Knez, Fakulteta za strojništvo

Igor Krmelj, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Marjana Potočnik, Fakulteta za logistiko

Robert Polajžer, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Natalija Tacer, Pedagoška fakulteta

Simona Petelinšek, Fakulteta za zdravstvene vede

Daša Jakše, Fakulteta za organizacijske vede 


 

Nagrado Univerze v Mariboru za strokovno delo

za izjemne uspehe, dosežke in zasluge prejmejo:

Sabina Premrov, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Irena Forštnarič, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Lidija Kokol, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Marko Uršič, Fakulteta za zdravstvene vede

Seven Ryan Levar, Fakulteta za organizacijske vede

Bojan Oštir, Univerzitetna knjižnica Maribor


 

Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo

za izjemne uspehe, dosežke in zasluge prejmejo:

doc. dr. Nejc Novak, Fakulteta za strojništvo

Vse od začetka zaposlitve na FS UM je nepogrešljivi član raziskovalne skupine ACE-X in raziskovalnega programa Konstruiranje celičnih struktur, v okviru katerih izjemno uspešno znanstvenoraziskovalno deluje na področju razvoja novih celičnih metamaterialov in zahtevnega matematičnega modeliranja in računalniških simulacij. Odlikuje ga izjemna predanost, vztrajnost, metodičnost, velika mera samoiniciativnosti, zavidljiva sposobnost obvladovanja moderne tehnologije, kakor tudi sposobnost odličnega delovanja v okviru skupine.

izr. prof. dr. Simon Vrhovec, Fakulteta za varnostne vede

Njegovi raziskovalni interesi se osredotočajo predvsem na področja človeških dejavnikov v kibernetski varnosti, razvoja varne programske opreme, agilnih metod in obvladovanja sprememb. Raziskovalno je zelo dejaven, kar dokazuje tudi njegovo vključevanje v mednarodne mreže. Je član uredniškega odbora štirih znanstvenih revij ter redni recenzent znanstvenim revijam. S svojim izjemnim delom je pomembno prispeval k razvoju ter uveljavljanju Fakultete za varnostne vede in Univerze v Mariboru doma in v tujini.

izr. prof. dr. Marko Gosak, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Izr. prof. dr. Gosak deluje na področju fizike, njegovo znanstvenoraziskovalno in strokovno delo sega na področje kompleksnih sistemov in teoretične biofizike. Na pomen njegovega znanstveno-raziskovalnega dela za razvoj področja nakazuje tudi visoko število citatov, ki je 1233. Kot izjemni dosežek si šteje tudi pridobitev triletnega ARRS raziskovalnega projekta.

prof. dr. Barbara Bradač Hojnik, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Svojo samostojno znanstveno in raziskovalno-razvojno ter strokovno delovanje na področju podjetništva izkazuje s široko znanstveno in strokovno bibliografijo ter s sodelovanjem v različnih domačih in tujih projektih ter drugim širšim strokovnim udejstvovanjem v družbi. Njeno področje raziskovanja se nanaša na področje podjetništva, kjer se je zlasti v zadnjem obdobju poglobila predvsem na področja globalnih vodilnih trendov — trajnosti, trajnostnega razvoja in trajnostnega podjetništva ter z njima povezanih vsebin, ki jih intenzivno razvija.

izr. prof. dr. Iztok Fister, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Zaposlen je v Laboratoriju za računalniške arhitekture in jezike, Inštituta za računalništvo. Njegovo raziskovalno delo vključuje razvoj modernih pristopov umetne inteligence in metod za odkrivanje znanja iz podatkov. Njegova znanstvena dela dosegajo veliko mednarodno odmevnost in citiranost, kar ga uvršča med najbolj citirane raziskovalce v Sloveniji na področju Računalništva in informatike.

viš. predav. dr. Marko Urh, Fakulteta za organizacijske vede

Kot član katedre za kadrovske sistem se izobražuje in izpopolnjuje svoje znanje in veščine na področju komunikacijskih, organizacijsko-vodstvenih, strokovnih in informacijskih kompetenc.  Neprestano sledi razvoju stroke in tehnologije, aktivno sodeluje kot pisec recenzij prispevkov pri mednarodni znanstveni konferenci. Je strokovno in znanstveno ustvarjalen in svoje dosežke, sam ali v soavtorstvu, objavlja v domačih in tujih publikacijah, ki jim stroka priznava mednarodno veljavnost.

doc. dr. Tine Curk, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Odlikuje ga visok nivo samostojnega znanstvenoraziskovalno dela na področju fizikalne in strukturne kemije, predvsem na področju modeliranja supramolekularnih interakcij, o čemer pričajo številne mednarodne objave v uglednih znanstvenih revijah. Pregled izjemnih dosežkov raziskovalcev s področja fizikalne kemije (SICRIS A”) ga uvršča na visoko tretje mesto med vsemi raziskovalci v Sloveniji.


 

Nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo

za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge prejmejo:

prof. dr. Boštjan Brešar, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Prof. dr. Brešar že več kot 25 let deluje na Univerzi v Mariboru. Je izvrsten raziskovalec in pedagog. Skozi svojo celotno akademsko kariero skrbi za razvoj matematičnih predmetov, še posebej pomemben je njegov prispevek pri razvoju doktorskega študija matematike. Vrhunskost njegovega znanstvenoraziskovalnega dela je prepoznala tudi širša slovenska raziskovalna skupnost, saj je leta 2019 prejel Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju teorije grafov.

prof. dr. Maja Leitgeb, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Prof. Maja Leitgeb je dr. kemijskega inženirstva in zelo uspešno deluje na področju kemijsko inženirstvo, pod-področje biokemijsko inženirstvo. Je pionirka na področju raziskav uporabne biokatalize v Sloveniji. Sodeluje v številnih mednarodnih in nacionalnih projektih na področjih biokemijskih reakcij v konvencionalnih medijih in v ekstremnih pogojih. Uspešno sodeluje z industrijo, v zadnjih letih predvsem s kozmetično in prehransko industrijo.

 

prof. dr. Zlatko Nedelko, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Prof. dr. Nedelko svojo samostojno znanstveno in raziskovalno-razvojno ter strokovno delovanje na področju managementa poslovanja izkazuje s široko znanstveno in strokovno bibliografijo ter s sodelovanjem v različnih domačih in tujih projektih ter drugim širšim strokovnim udejstvovanjem v družbi. Njegovo področje raziskovanja se nanaša na področje managementa poslovanja in obravnavo vprašanj povezanih z vedenjem zaposlenih v organizacijah, digitalizacija delovanja organizacij, družbena odgovornost ter vplivom kriz na delovanje podjetij.

(S svojih delom pomembo prispeva k razvoju področja managementa poslovanja ter njegovemu uveljavljanju na področju družboslovja tako znotraj Univerze v Mariboru, kakor tudi v slovenskem in mednarodnem okolju )

izr. prof. dr. Sara Tement, Filozofska fakulteta

Tekom doktorskega študija se je zaposlila na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, kjer je močno prispevala k vzpostavitvi, poučevanju in raziskovanju področja psihologije dela in organizacij. Njeno delo presega meje raziskovalne skupnosti, saj že skozi celotno kariero prispeva k približevanju znanstvenih ugotovitev na področju psihologije dela in organizacij splošni javnosti. Zaradi svoje neugasljive raziskovalne radovednosti je izr. prof. dr. Sara Tement dosegla izredne dosežke, ki jo umeščajo med izvrstne raziskovalke in strokovnjake na področju psihologije.

izr. prof. dr. Andreja Rudolf, Fakulteta za strojništvo

Izr. prof. dr. Rudolf primarno deluje v okviru Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje Fakultete za strojništvo. S svojimi aktivnostmi na raziskovalnem, umetniškem in izobraževalnem področju izkazuje samoiniciativnost, vzoren pristop, mednarodno aktivnost in odlične rezultate dela. Skrbi za vrhunske znanstvenoraziskovalne objave in je mednarodno prepoznavna po svoji ekspertizi. Z dolgoletnim delom v večkulturnem okolju mednarodnih projektov sprejema zanimive izzive, ki jih skozi raziskovalno delo s celostnim pristopom transformira v koristne rešitve za širše okolje. Vsa znanja predano prenaša na mladi rod.

doc. dr. Marjeta Marolt, Fakulteta za organizacijske vede

Raziskovalno področje doc. dr. Marolt je osredotočeno na sprejetost družbenih medijev pri upravljanju odnosov s strankami v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, inoviranje poslovnih modelov in digitalno transformacijo podjetij. Izsledke svojega raziskovalnega dela je objavila na mednarodnih konferencah, v uglednih revijah s faktorjem vpliva ter znanstvenih monografijah. Znanstvenoraziskovalno aktivnost v preteklem obdobju izkazuje z vključevanjem v domače in mednarodne projekte.

prof. dr. Dragica Haramija, Pedagoška fakulteta

 S svojim raziskovalnim in strokovnim delom na področju literarnih ved utira nove poti multimodalne pismenosti, tudi pismenosti za osebe s posebnimi potrebami. Njeno bogato, poglobljeno, proaktivno, vztrajno, natančno in zagnano delo je izjemno zaznamovala prostor literarnih ved nacionalno in širše. Vodi seminarje o otroški in mladinski književnosti, teoriji slikanic, bralni pismenosti, družinski pismenosti in lahkem branju preko Centra za vseživljenjsko izobraževanje Pedagoške fakultete UM.

prof. dr. Marjan Mernik, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Prof. dr. Mernik raziskovalno deluje na področjih programskih jezikov in evolucijskega računanja. Na obeh podpodročjih velja za uveljavljenega raziskovalca v svetovnem merilu. Njegove raziskave so mednarodno priznane, odmevne in visoko citirane. V letih 2017 in 2018 je prejel priznanje »Highly Cited Researcher« za področje računalništva in informatike.


 

Nagrado Univerze v Mariboru za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja,

ki se podeljuje za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge na področju sodelovanja z gospodarstvom ter izjemne rezultate pri prenosu znanja, prejmeta:

prof. dr. Bojan Rosi, Fakulteta za logistiko

Skozi več letno udejstvovanje na Fakulteti za logistiko si je prof. dr. Rosi kot eno izmed prioritet zadal povezovanje z gospodarstvom, z namenom prenosa znanj in umestitve logistike tako v slovensko kot tudi mednarodno okolje. Z mnogimi gospodarskimi podjetji je fakulteta z njegovo pomočjo vzpostavila partnerski odnos, ki je v korist tako fakulteti pri doseganju njenega poslanstva, ciljev in vizije kakor tudi v korist gospodarstvu pri razreševanju izzivov, s katerimi se sooča, diplomantom logistike pa omogoča lažji prehod in integracijo v poslovno okolje. Kot vodja Centra za pametna mesta in skupnosti UM tudi skrbi za gospodarsko sodelovanje in prenos znanj ponudnikov pametnih rešitev za mesta in skupnosti.

 

izr. prof. dr. Domen Mongus, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Izr. prof. dr. Mongus je izredno aktiven in uspešen raziskovalec na Inštitutu za računalništvo FERI. V svojem dosedanjem delu je razvil več strateških partnerstev z vodilnimi slovenskimi podjetji, skozi katera na trajnosten način izvaja sistematičen prenos znanja. Nenehno skrbi tudi za bogatitev raziskovalnega potenciala izvedenih projektov, kar dokazujejo številne znanstvene objave v mednarodnih znanstvenih revijah iz kategorije A’ glede na klasifikacijo ARRS, ki izhajajo neposredno iz sodelovanj z gospodarstvom.


Kategorije

Datum

  • 30. Jan 2023

Deli z drugimi

Več novic

Zapri