Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Podnebni akcijski načrt na Fakulteti za turizem

Fakulteta za turizem je sprejela »Podnebni akcijski načrt FT UM«, ki je prvi korak fakultete k uresničevanju zaveze k podnebnim ukrepom v turizmu.

Podnebni akcijski načrt FT UM

Fakulteta je sicer ena prvih podpisnic Glasgowske deklaracije – zaveze k podnebnim ukrepom v turizmu, predvsem ukrepom blaženja podnebnih sprememb, ki se je oblikovala ob podnebni konferenci v Glasgowu leta 2021 (COP26).

Temelj zaveze je sprejemanje cilja razpolovitve izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 in doseganja brezogljičnosti do leta 2050. Podpisniki se zavežejo, da bodo sprejeli lasten akcijski načrt, s katerim bodo po najboljših močeh identificirali primerne ukrepe ter javno objavili vsakoletno izpolnjevanje svojih zavez. Prav to je z novim »Podnebnim akcijskim načrtom FT UM« naredila Fakulteta za turizem in opredelila tri temeljne aktivnosti. Najprej se je fakulteta zavezala k merjenju ogljičnega odtisa zaposlenih ter delovanja fakultete. Drugi ukrep je vključevanje tematik podnebnih sprememb v pedagoške in raziskovalne aktivnosti. Tretji ukrep pa se nanaša na aktivno sodelovanje v javnih debatah in pri oblikovanju politik o podnebnih spremembah v turizmu. Hkrati FT UM želi biti med prvimi članicami UM, ki bodo svoje podnebne zaveze vključile v sistem zagotavljanja kakovosti in s tem nadgradile poglavje o trajnosti v samoevalvacijskih poročilih z vsebinami o podnebnih spremembah.

Ob sprejemanju Glasgowske deklaracije je bila Fakulteta za turizem vodilni partner projekta »Podnebne spremembe in trajnostni razvoj slovenskega turizma«. V sklopu projekta fakulteta pripravlja »Vodnik po podnebnih spremembah za slovenski turizem«, ki bo izdan v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo.


Kategorije

Datum

  • 8. Dec 2023

Deli z drugimi

Več novic

Zapri