Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Optimizacija elektromagnetnih naprav za več izkoristka

Prispela je nova oprema v okviru projekta ''Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM'' na Univerzo v Mariboru. Omogočala bo napredek na področju naprednih materialov in tehnologije ter s pomočjo odprtega dostopa pripomogla k združevanju raziskovanja in raznih industrijskih panog.

iernad.photo-5944

T.i. magnetometer omogoča, da človeku nevidno magnetno polje in nehomogenosti postane vidno.

Raziskovalna oprema:

Nova oprema magnetometer bo na osnovi meritev porazdelitve magnetnega polja omogočala ugotavljanje uspešnosti postopkov magnetenja vseh vrst trajnih magnetov kakor tudi ugotavljanje nehomogenosti v električno prevodnih magnetnih in nemagnetnih materialih.

Merilni sistem je nadgradnja obstoječih sistemov in vključuje najnovejše rešitve s področja skeniranja magnetnega polja in ugotavljanja nehomogenosti v materialih.

Po potrebi ga je možno prilagajati in nadgrajevati trenutnim zahtevam raziskav. Omogoča izvajanje analiz na različnih geometrijskih oblikah vzorcev kakor tudi v poljih različne intenzivnosti.

Rezultati raziskav z omenjeno opremo bodo koristni tudi pri številnih industrijskih projektih s področja uporabe magnetnih in električno prevodnih materialov ter optimizacij elektromagnetnih naprav s ciljem povečanja njihovega izkoristka in minimiziranja vgrajenega materiala.

Uporaba opreme:

Z novo opremo bo možno natančno preverjati učinke magnetilnih naprav in postopkov, ki se uporabljajo pri magnetenju trajnih magnetov ter raziskovati krajevno porazdelitev in prostorsko usmeritev magnetnega polja. Rezultati raziskav bodo v veliko pomoč pri načrtovanju elektromagnetnih naprav in naprav za magnetenje materialov ter pri odkrivanju nehomogenosti v materialih, ki bo omogočalo izvajanje brez poškodbe materialov.

Pri raziskavah programske skupine bo oprema v prvi vrsti uporabljena za raziskave magnetenja magnetov elektronsko komutiranih motorjev, ki se zaradi visokih izkoristkov in drugih odličnih lastnostih, vse pogosteje uporabljajo. Učinek magnetenja je pri teh motorjih izjemnega pomena, saj vpliva na mnoge parametre motorja kot so: zmogljivost, vibracije, hrup, izkoristek…

Pričakovani učinki:

Nova oprema bo omogočila razširitev sodelovanja z drugimi raziskovalnimi skupinami in inštituti. V bodoče pa bo omogočala prijave na projekte, pri katerih bodo to vrstne raziskave bistvenega pomena. Oprema je tudi izjemnega pomena za doktorske in podoktorske študente in bo po pričakovanju doprinesla k znanstveni izvirnosti ter s tem omogočila vrhunske objave.

Skener bo raziskovalcem omogočal podrobnejšo analizo magnetnega polja na površini in v okolici elektromagnetnih naprav, kakor tudi detekcijo strukturnih napak v njih na osnovi vrtinčnih tokov. Obenem bo omogočal tudi natančnejšo primerjavo in verifikacijo 3D FEM izračunov. S tem bo človeku nevidno magnetno polje in nehomogenosti postalo vidno.Prof. dr. Anton Hamler, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM

Oznake


Več novic

Zapri