Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Med prejemniki Zoisovih priznanj tudi trije raziskovalci Univerze v Mariboru

Na slavnostni podelitvi v Cankarjevem domu so podelili nagrade in priznanja Republike Slovenije za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti.

STA_skupinska

Ponosni sporočamo, da so med nagrajenci tudi predstavniki Univerze v Mariboru, in sicer zasl. prof. dr. Joso Vukman je prejel Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju matematike, prof. dr. Irena Stramljič Breznik Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvijanja inovativnih pristopov v jezikoslovju ter izr. prof. dr. Matjaž Finšgar Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju razvoja nekonvencionalnih orodij v analizni kemiji.


Zasl. prof. dr. Joso Vukman

Zoisova nagrada za življenjsko delo na področju matematike

Ključne besede: funkcionalna analiza, teorija kolobarjev, funkcijske enačbe

Zasl. prof. dr. Joso Vukman
Prof. dr. Irena Stramljič Breznik

Prof. dr. Irena Stramljič Breznik

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvijanja inovativnih pristopov v jezikoslovju

Ključne besede: besedotvorje, morfematika, pomenoslovje, frazeologija, terminologija, skladnja

Izr. prof. dr. Matjaž Finšgar

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju razvoja nekonvencionalnih orodij v analizni kemiji

Ključne besede: analizne metode, površinska analiza, elektrokemijski senzorji, analitska orodja, bioaktivne prevleke, ortopedski vsadki

Izr. prof. dr. Matjaž Finšgar

Oznake


Kategorije

Datum

  • 1. Dec 2023

Deli z drugimi

Več novic

Zapri