Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Razglašene so prejemnice in prejemniki letošnjih državnih nagrad in priznanj na področju znanosti

Slavnostna prireditev bo potekala 28. novembra v Cankarjevem domu. Slavnostna govornica bo predsednica države Nataša Pirc Musar.

Stavba rektorat 2022

Ponosni sporočamo, da so med nagrajenci tudi predstavniki Univerza v Mariboru, in sicer zasl. prof. dr. Joso Vukman je prejel Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju matematike, prof. dr. Irena Stramljič Breznik Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvijanja inovativnih pristopov v jezikoslovju ter izr. prof. dr. Matjaž Finšgar Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju razvoja nekonvencionalnih orodij v analizni kemiji.

Predstavitve nagrajencev, kot je zapisano v obrazložitvi na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije:

 

Zasl. prof. dr. Joso Vukman

 Zoisova nagrada za življenjsko delo na področju matematike

 Ključne besede: funkcionalna analiza, teorija kolobarjev, funkcijske enačbe

Prof. dr. Joso Vukman je zaslužni profesor Univerze v Mariboru, ki je svojo raziskovalno kariero začel kot doktorand akademika profesorja Ivana Vidava. Raziskovalni opus dr. Vukmana sodi na tromejo treh področij v vedi matematike: funkcionalne analize, teorije kolobarjev in funkcijskih enačb. Posebno pomemben je njegov rezultat iz leta 1983, v katerem je dokazal karakterizacijo Hilbertovega prostora med vsemi normiranimi prostori. Drugi pomemben dosežek je povezan z vprašanjem, ki ga je leta 1963 objavil matematik Israel Halperin – ali lahko vsak kvadratni funkcional reprezentiramo z bilinearnim funkcionalom. Halperinov problem je leta 1965 rešil Svetozar Kurepa, dr. Vukman pa se ga je lotil na povsem nov način in v člankih v letih 1984, 1985 in 1987 razvil presenetljivo teorijo, v kateri je problem povezal s funkcionalno analizo. Raziskave dr. Vukmana na področju funkcionalne analize so kasneje vodile v teorijo kolobarjev.

Vplival je na razvoj teorije funkcijskih identitet, ki je ena najpomembnejših teorij zadnjih trideset let v teoriji kolobarjev. Pomemben je tudi njegov vpliv na matematično znanost v Sloveniji, še posebej na Univerzi v Mariboru, kjer so se na njegovo pobudo oblikovala raziskovalna jedra na področju funkcionalne analize, algebre, topologije, teorije grafov in diferencialnih enačb. Upravičeno velja za začetnika in utemeljitelja teoretične matematike na Univerzi v Mariboru.

 

Prof. dr. Irena Stramljič Breznik

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvijanja inovativnih pristopov v jezikoslovju

Ključne besede: besedotvorje, morfematika, pomenoslovje, frazeologija, terminologija, skladnja

Prof. dr. Irena Stramljič Breznik je zaposlena na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, kjer raziskuje na področju jezikoslovja. Preučuje tvorbne, pomenske in strukturne zakonitosti leksike, ki velja za najbolj spremenljiv del jezika. Zanimajo jo besedotvorni vzorci tako v jeziku že ustaljenih kot tudi novih tvorjenk, pri čemer išče kulturološke vzroke za njihov nastanek. Ukvarja se tudi s strukturo besednih družin, ki omogočajo prepoznavati bogato morfemsko kombinatoriko in sistemsko nastajanje višjestopenjskih tvorjenk, kar je osnova za razvoj novih jezikovnih tehnologij, ki bodo v prihodnje lahko samodejno prepoznavale morfemske vzorce slovenskega jezika.

Leksikološko področje uspešno razvija z novimi interdisciplinarnimi pristopi ter vešče uporablja jezikovne tehnologije. V tem kontekstu je pomemben njen e-besednodružinski slovar, ki je pionirsko in edino tovrstno delo v slovenskem prostoru. Skupaj s študenti je dr. Irena Stramljič Breznik zasnovala tudi spletno aplikacijo SPiPP, s katero uporabnikom svetujejo, kako tvoriti svojilne pridevnike iz tujih osebnih lastnih imen.

S svojimi tehtnimi in inovativnimi raziskavami si je utrdila mesto prepoznavne raziskovalke v domači in v tuji strokovni ter znanstveni javnosti tako zaradi svojega slovenističnega zornega kota, s katerim pomembno prispeva k slovanskim besedotvornim raziskavam, kot tudi zaradi svojih izvirnih idej ter inovativnih pristopov na področju jezikoslovja.

 

Izr. prof. dr. Matjaž Finšgar

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju razvoja nekonvencionalnih orodij v analizni kemiji

Ključne besede: analizne metode, površinska analiza, elektrokemijski senzorji, analitska orodja, bioaktivne prevleke, ortopedski vsadki

Izr. prof. dr. Matjaž Finšgar je vodja Laboratorija za analizno kemijo in industrijsko analizo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Njegovo znanstveno delovanje sega na različna področja analizne kemije, v okviru katerih je razvil nove elektrokemijske senzorje in druge analizne metode za določanje analitov zelo nizkih koncentracij. S slednjimi je omogočil zaznavo ionov težkih kovin in biomolekul, kot so vitamini, hormoni ali sečna kislina tudi v volumnu le ene kapljice ter tako pripomogel k napredku analizne kemije v okoljskem monitoringu, medicinski diagnostiki in kontroli kakovosti v industriji.

Na Univerzi v Mariboru je vzpostavil edinstven laboratorij za površinsko analizo z najsodobnejšo raziskovalno opremo za preučevanje površin snovi v globino nekaj nanometrov, ki omogoča razumevanje strukture in interakcije različnih naprednih materialov.

Eden njegovih ključnih prispevkov k znanosti je na področju biomedicinskih aplikacij, kjer razvija nova, nekonvencionalna analitska orodja za zasnovo bioaktivnih prevlek za ortopedske vsadke. S sodelavci je zasnoval prevleke z različnimi kombinacijami vgrajenih aktivnih učinkovin, kot so antibiotiki in protivnetne zdravilne učinkovine, kar omogoča, da se aktivne učinkovine po ortopedskem posegu nadzorovano sproščajo v neposredno okolico vsadka. Na ta način utira razvoj inovativnim materialom, ki bodo dolgoročno izboljšali kakovost bolnikovega življenja in zmanjšali smrtnost zaradi pogosto prisotnih pooperativnih zapletov.

 

Predstavitve nagrajencev iz Univerze v Mariboru so na ogled tudi na kanalu YouTube MVZI:

Zasl. prof. dr. Joso Vukman – Zoisova nagrada za življenjsko delo na področju matematike

Prof. dr. Irena Stramljič Breznik – Zoisovo priznanje za pomembne dosežke

Izr. prof. dr. Matjaž Finšgar – Zoisovo priznanje za pomembne dosežke

Več informacij: www.gov.si

Iskrene čestitke!


Oznake


Kategorije

Datum

  • 2. Nov 2023

Deli z drugimi

Več novic

Zapri