Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSI DOGODKI

Kategorije

VIRTUALNO
  • četrtek, 07. decembra 2023
    10.00
    MS Teams

Deli z drugimi

Predstavitev knjige Zemlja za vse

Slovensko združenje Rimskega kluba in Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru organizirata uvodno predstavitev tega temeljnega dela v sodelovanju z Rimskim klubom in projektom Earth4All ter ob podpori drugih slovenskih akterjev trajnostnega razvoja.

Čas letošnjega svetovnega podnebnega vrha COP28 je bil izbran zato, da bi poudarili pomen celostnega in sistemskega pristopa k reševanju podnebne krize v širšem trajnostnem okviru.

50 let po poročilu Rimskega kluba Meje rasti (Meadows at al., 1972: The Limits to Growth) je več vodilnih svetovnih strokovnjakov in institucij pripravilo novo poročilo: Earth for All – A survival guide to humanity (Earth4All), Zemlja za vse – Vodnik za preživetje človeštva (Dixson-Declève et al., 2022).

Knjiga predstavlja izsledke dvoletnega projekta Earth4All (https://earth4all.life/) in je rezultat sodelovanja med »Komisijo za ekonomijo transformacij 21. stoletja« (21st century Transformational Economics Commission), sistemskimi analitiki in timi za modeliranje razvoja. Projekt je svoje ugotovitve objavil septembra 2022 v obliki knjige, ki je vodnik za preživetje v pomoč človeštvu pri odvrnitvi ekološke in socialne katastrofe. Pomemben pogoj za to je preoblikovanje temeljev našega globalnega gospodarskega sistema, to je njegov ponovni zagon, da bo deloval v dbro vseh ljudi in planeta.

Knjiga obravnava dva scenarija, ki se začneta leta 1980 in končata leta 2100. Ta scenarija,  poimenovana »Premalo, prepozno« (Too Little, Too Late) in »Velikanski skok« (The Giant Leap), raziskujeta, kako bi se lahko prebivalstvo, gospodarstvo, raba virov, onesnaževanje in družbene napetosti spremenili v tem stoletju na podlagi odločitev, sprejetih v tem desetletju. Drugi scenarij, Velikanski skok, je uresničljiv, če družbe sprejmejo takojšnje ukrepe brez primere v petih medsebojno povezanih preobratih: revščina, neenakost, opolnomočenje, hrana in energija.

Program dogodka:

  • Uvodni nagovor organizatorjev: Dr. Aleksander Zidanšek, Slovensko združenje Rimskega kluba, Dr. Peter Glavič, Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru
  • Predstavitev knjige in projekta Earth4All: dr. ANDERS WIJKMAN, sodelujoči avtor
  • Celostno, participativno in sistemsko razmišljanje ter inoviranje za trajnostni razvoj v Sloveniji. Govorci: Dr. Darja Piciga, Integralna zelena Slovenija, Jernej Stritih, Stritih, Trajnostni razvoj, Dr. Katja Vintar-Mally, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Mag. Živa Kavka Gobbo, Focus – društvo za sonaraven razvoj
  • Pogovor z Andersom Wijkmanom in o izvajanju scenarija Velikanski skok v Sloveniji.

ANDERS WIJKMAN: KRATKA PREDSTAVITEV

Anders Wijkman je mnenjski ustvarjalec in avtor. Med letoma 2012 in 2018 je bil sopredsednik Rimskega kluba ter je opravljal ali še vedno opravlja pomembne funkcije v več mednarodnih in nacionalnih institucijah in organih za trajnostnost, zeleno gospodarstvo in razvojno sodelovanje. Med njimi: Anders je bil poslanec Evropskega parlamenta, pomočnik generalnega sekretarja Združenih narodov, politični direktor UNDP in predsednik upravnega odbora EIT Climate-KIC. Je član Švedske kraljeve akademije znanosti, Svetovnega sveta za prihodnost, Mednarodnega panela za vire in Komisije za ekonomijo transformacij 21. stoletja.


Oznake


Zapri