Preskoči na vsebino
Loader
en

Človeški viri in raziskovalno-razvojno-inovacijski projekti   

Sodelovanje z okoljem

Človeški viri in raziskovalno-razvojno-inovacijski projekti   

Univerza v Mariboru je izobraževalna institucija, ki lahko razvija potrebne človeške vire za vse segmente moderne družbe. Izobraženi in raziskovalno-razvojno usposobljeni kadri predstavljajo osnovno za izvajanje raziskovalno-razvojnih, inovacijskih in aplikativnih projektov s potencialom visoke dodane vrednosti, ki jih bo Univerza v Mariboru izvajala v sodelovanju z gospodarskimi partnerji na področjih novih, naprednih in ključnih tehnologij znotraj kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

Dosedanje manj učinkovito črpanje evropskih kohezijskih sredstev v vzhodnem delu Slovenije je mogoče v naslednjem večletnem okvirju izvajanja evropske kohezijske politike izboljšati z ustreznimi človeškimi viri. Najpomembnejši dejavnik za kvaliteten razvoj kohezijske regije Vzhodna Slovenija so izobraženi kadri, za katere je potrebno zagotoviti primerna delovna mesta. V sodelovanju z gospodarskimi družbami je potrebno nadaljevati v začrtani smeri s pridobivanjem sredstev za raziskovalno-razvojno-inovacijske projekte, ki bodo sofinancirani z evropskimi sredstvi.

Žal v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija nimamo vzpostavljenega lastnega vedenja za razvoj regije (know-how), ki mora temeljiti prvenstveno na domačih človeških virih, raziskovalni infrastrukturi, konsolidiranem podpornem okolju znotraj inovacijsko-podjetniškega ekosistema, na dodani vrednosti gospodarstva, kot posledici visokih tehnologij in splošne inovativnosti v gospodarstvu, da slednje lahko postane globalno konkurenčno.   

Zapri