Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Zelena luč za projekt INNOVUM

Senatorke in senatorji Univerze v Mariboru so se sestali na januarski redni seji senata. Rektor prof. dr. Zdravko Kačič je senatorje uvodoma seznanil s tekočimi aktivnostmi vodstva, v okviru katerih je zagotovo najpomembnejša pridobitev sredstev za izvedbo projektov platforme INNOVUM v predvideni višini 136 mio eur.

Stavb_rektorat_19

Republika Slovenija je INNOVUM namreč določila kot prioritetni projekt. Univerza v Mariboru bo tako kot osrednja institucija znanja v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija sledila prioritetam po potrebnem tehnološkem preboju z namenom učinkovite infrastrukturne podpore znanstveno-raziskovalnim in inovacijskim procesom ter prenosu znanja in tehnologij v okolje.

V pripravi je vloga za akreditacijo novega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Babištvo na Fakulteti za zdravstvene vede UM, h kateri je senat podal predhodno soglasje. S tem se UM odziva na aktualne potrebe okolja, saj so diplomirane babice v slovenskem prostoru iskan kader, v severovzhodnem delu Slovenije pa celo nobena visokošolska institucija ne izobražuje diplomiranih babic.

V nadaljevanju so senatorji obravnavali spremembe študijskih programov in se seznanili z analizami vpisa v dodiplomske in podiplomske študijske programe za tekoče študijsko leto. Posebnost letošnjega leta je bil med drugim tudi posebni prijavni rok za razseljene osebe iz Ukrajine s statusom začasne zaščite, v okviru katerega se je na Univerzo v Mariboru vpisalo 24 ukrajinskih študentov. Za skoraj 60 odstotkov je bilo tudi več prijav tujcev, kot leto prej. Največ sprejetih tujih državljanov prihaja iz Severne Makedonije, Srbije ter Bosne in Hercegovine.

Senatorji so potrdili vsebino Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe UM v prihodnjem študijskem letu, h kateremu mora podati soglasje še Vlada RS. Podali so tudi soglasje k Programu dela UM za to leto in se seznanili s Finančnim načrtom UM za leto 2023.

Senat je še potrdil doktorske teme in podal soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 25. Jan 2023

Deli z drugimi

Več novic

Zapri