Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Zaključek dvoletnega mandata predsedovanja Podonavski rektorski konferenci

Letno srečanje Podonavske rektorske konference 2022 je potekalo na Univerzi v Mariboru, med 9. in 11. novembrom 2022.

22743X0003

Udeleženci konference so razpravljali o glavnih stebrih digitalne preobrazbe v luči zelenega dogovora združene Evrope, s poudarkom na odpornosti in okrevanju po krizi COVID-19. Med področji digitalizacije so dali poudarek evropskim pobudam za velike podatke in visoko zmogljivostno računalništvo ter odprtemu dostopu do znanja za Evropski visokošolski in raziskovalni prostor. Prav tako so kot pomembno izpostavili spletno varnost kot zagotovilu zaupanja v vlogo znanosti in raziskovanja, oboje v iskanju resnice in boju proti lažnim objavam. 

Na podlagi prispevkov in razprav udeležencev podonavske rektorske konference (DRC), so predstavniki Strategije Evropske unije za Podonavje, Ministrstva za digitalizacijo Republike Slovenije, strokovnjaki z univerz in institucij v Podonavju ter dobitniki nagrade Danubius za mlade znanstvenike, doktorski študenti upravičenci Sklada za pobude v okviru DRC ter predstavniki univerz članic podonavske rektorske konference pripravili naslednje zaključke:

  1. Ob evropskih prednostnih nalogah tretjega desetletja bolonjskega procesa so raziskovanje, izobraževanje in prenos znanja kot tri temeljna poslanstva univerze pomembni elementi Strategije Evropske unije za Podonavje tudi v kontekstu Evropskega zelenega dogovora in odpornosti, digitalizacije ali digitalne preobrazbe. Zato univerze v Podonavju priznavajo in se soočajo s svojo odgovornostjo do soustvarjanja desetletja pospešene digitalizacije v Evropi.
  2. V luči evropskega programa za digitalizacijo se Podonavska rektorska konferenca osredotoča na evropske pobude na področju masovnih podatkov ali visokozmogljivega računalništva, odprte znanosti za evropski visokošolski in raziskovalni prostor ter na kibernetsko varnost, ki zagotavlja zaupanje v povezavi z vlogo znanosti in raziskovanja v času lažnih novic in grobih manipulacij javnega mnenja o pomembnih zadevah naše in prihodnjih generacij.
  3. Rektorji v Podonavju so seznanjeni z zahtevami podiplomskih in doktorskih študentov po boljšem dostopu do prednostnih tematik digitalne preobrazbe in zelenega dogovora. Skupaj bodo ustvarili podonavski visokošolski in raziskovalni prostor, ki bo umeščen in integriran v evropski visokošolski in raziskovalni prostor, z odpiranjem svojih doktorskih študijskih programov in njihove ustrezne raziskovalne infrastrukture ter zagotavljanjem potrebnih sredstev, zlasti študentom iz Podonavja, da bi preprečili beg možganov in spodbudili kroženje znanja. Poleg tega bo Podonavje odprto za talente iz drugih regij, znotraj in zunaj Evrope, v okviru globalne skupnosti znanja, ki se ukvarja z družbenimi izzivi našega časa.
  4. Rektorji v Podonavju se zavedajo, da so številni dejavniki za uresničitev ambicij in sanj mlade generacije odvisni od trdnega in zaupanja vrednega sodelovanja med vsemi deležniki družbe znanja, kot so regionalne in nacionalne vlade, visokošolske institucije, gospodarske institucije in obstoječe podporne strukture za spodbujanje prenosa znanja v regiji. Nadalje razvijale in izvajale bodo univerze v Podonavju zlasti četrti steber četverne vijačnice.
  5. Univerze v Podonavju pozivajo vlade podonavskih držav k dejavnemu sodelovanju pri oblikovanju in razvoju Podonavja z aktivnim sodelovanjem na koordinacijskih sestankih prednostnih področij strategije EU za Podonavje ter delovnih skupin za večjo uspešnost pri umeščanju težav Podonavja v splošne evropske politike in obratno.
  6. Podonavske univerze pozivajo vse deležnike kohezijskega procesa v Podonavju k vložitvi vseh naporov v oblikovanje Podonavja, vrednega prihodnjih generacij iz te regije in drugih delov Evrope in sveta, da bodo lahko videle svojo perspektivo v blaginji življenja v Podonavju in s tem preprečile ali bolje premagale tragedije, ki jih prinašajo revščina, vojna in naravne katastrofe. Univerze v Podonavju razumejo strateško predvidevanje kot sredstvo za podpiranje teh prizadevanj.

Univerza v Mariboru je zaključila dvoletni mandat predsedovanja Podonavski rektorski konferenci, prof. dr. Zdravko Kačič pa bo svojo vlogo nadaljeval kot podpredsednik konference, ki je s 64 članicami druga največja rektorska konferenca v Evropi. V času predsedovanja, ki so ga v prvem letu še zaznamovale posledice krize Covid-19, smo si prizadevali predvsem za povečanje zavedanja razvojnih potencialov podonavske regije med članicami konference, te pa smo konkretneje naslovili z izvedbo dveh novih projektov.

S projektom DRC Strateško predvidevanje (»DRC Strategic Foresight Project«), v katerega so bili vključeni doktorski in podoktorski študenti univerz podonavske regije, smo naslovili vprašanja prihodnosti znanstvenoraziskovalnega dela in visokošolskega izobraževanja v globaliziranem svetu in sicer s perspektive možnosti in priložnosti podonavske regije.

Namen projekta DRC iniciativni sklad (»DRC initiative fund«) je bil spodbuditi zavedanje možnosti sodelovanja v podonavski regiji na področju doktorskega izobraževanja. V okviru projekta je bilo podeljenih 15 štipendij za do trimesečno gostovanje doktorskih študentov na univerzah podonavske regije, na katerih so lahko uporabljali raziskovalno opremo, s katero na matičnih univerzah ne razpolagajo ali bili vključeni v delo raziskovalnih skupin s področja njihovega raziskovalnega dela ter skupaj pripravili znanstvene članke ali patentne prijave. Namen projekta je bil utrditi zavedanje o potencialih podonavske regije, z naslavljanjem katerih lahko uspešneje zagotavljamo kroženje možganov v regiji in preprečujemo beg možganov iz nje.

Oba projekta sta imela velik odziv in sta bila uspešno izvedena ter potrdila pripravljenost na sodelovanje med univerzami podonavske regije. Rezultate dela so udeleženci projektov predstavili na letni konferenci Podonavske rektorske konference, ki smo jo na Univerzi v Mariboru organizirali ob zaključku našega predsedovanja. V konference je potekala tudi razglasitev nagrajencev nagrade »Mladi raziskovalec podonavske regije (»Danubious Young Scientist Award«).

Predsedovanje Podonavski rektorski konferenci bo z začetkom leta 2023 za naslednji dve leti prevzela Univerza v Kremsu, Avstrija, z rektorjem Mag. Friedrichom Faulhammerjem, Univerza v Mariboru pa bo, kot že navedeno, naslednji dve leti članica predsedstva Podonavske rektorske konference.


Več novic

Zapri