Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Vabljeni na dogodek Evropske komisije

Vabljeni na dogodek Evropske komisije, ki bo potekal 27. junija 2022 ob 15.30 preko spletne platforme Webex Meetings.

young woman  with learning language during online courses using netbook

Sprejeta je bila Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030. Ključni cilji so dvigniti raven in kakovost visokošolske izobrazbe v Sloveniji, ob skrbi za kakovost izobraževanja in odličnost v raziskovanju, povečati odzivnost, prožnost in privlačnost visokošolskega sistema glede na potrebe gospodarstva, negospodarstva in celotne družbe, okrepiti njegovo mednarodno vpetost, izboljšati dostopnost izobraževanja in možnosti za nenehno izobraževanje ter vseživljenjsko učenje v visokem šolstvu v vsej Sloveniji, povečati intenzivnost raziskav in inovacij, izboljšati prenos znanja v družbeno okolje. Tudi v Strategiji razvoja Univerze v Mariboru 2021-30 so zajeti strateški cilji iz Resolucije in opredeljena temeljna fokusna področja, ki jih bomo naslavljali na področju izobraževanja in študija in v okviru zelene, odporne, trajnostno in digitalno povezane univerze.

Z Evropske komisije, ki pripravlja strateške usmeritve članic EU, smo dobili povabilo na dogodek z namenom ozaveščanja širše javnosti o strateških področjih, kot so npr. zeleni prehod, digitalni prehod, vseživljenjsko učenje in mikrodokazila, migracije ipd. Na dogodku, ki ga skupaj Evropsko komisijo organiziramo 27. junija 2022 ob 15.30, se bodo strokovnjaki EK posvetili predvsem dvema aktualnima področjema: 

  1. Digitalizacija (digitalne tehnologije predstavljajo ogromen potencial rasti za Evropo. Evropska komisija si prizadeva za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo, zaradi česar želi opolnomočiti ljudi, podjetja in upravne sisteme s tehnologijami nove generacije, da bi digitalna preobrazba koristila vsem).
  2. Migracije (številne države članice se soočajo z demografskim pritiskom zaradi staranja in izseljevanja, kar rezultira v pomanjkanju delovne sile in usposobljenosti. Reforma politik priseljevanja delovne sile, spopadanje z izzivom bega možganov in izboljšanje integracijskih ukrepov za migrante in begunce so vse pomembnejši. Evropska komisija pomaga državam članicam oblikovati, ocenjevati in izvajati reforme na podlagi trdnih dokazov in o njih učinkovito komunicirati.
  3. Morda še kakšno v skladu z razpoložljivostjo govorcev EK.

Dogodek bo izveden 27. junija 2022 med 15:30 in 16:30 preko spletne platforme »Webex Meetings”. Dogodek bo interaktiven, zato bo možnost tudi postavljati vprašanja. 

Spletna povezava do dogodka in podatki za dostop: 

Številka srečanja: 2741 719 6847

Geslo: ryCMgKp*382 (79264570 za dostop z mobilnih telefonov)

Online meeting golden rules
Invitation Infopoint visit

Več novic

Zapri