Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

V sredini novembra se zaključuje projekt MARDS

V dneh med 2. in 4. novembrom je v Podgorici (Črna gora) potekala zaključna konferenca evropskega projekta MARDS (Reforma doktorskega študija v Črni gori in Albaniji – paradigma dobre prakse). V okviru dogodka je potekal tudi zaključni sestanek konzorcija projekta ter izobraževanje za prvo generacijo doktorskih študentov Univerze v Črni gori.

IMG_1063

MARDS je ERASMUS+ projekt, v katerem od novembra 2018 sodeluje kot ključni partner tudi Univerza v Mariboru ter 14 partnerjev, ki imajo v regiji pomembno vlogo pri oblikovanju doktorskih študijskih programov.

Glavni cilj projekta je bila reforma doktorskega študija v Črni Gori in Albaniji v skladu s Salzburškimi načeli za doktorske programe ter vzpostavitev skupne interdisciplinarne doktorske šole med sosednjima državama. Doktorski študij se v tej regiji namreč sooča s številnimi težavami, med katerimi je najbolj očitna nezadostno število doktorskih študentov zaradi slabe prepoznavnosti doktorskega študija. Študenti doktorskega študija prav tako ne vidijo kot privlačnega zaradi težav pri financiranju raziskav.

Dejavnosti v okviru projekta MARDS so se osredotočile na oblikovanje povezav in doktorskega študija v Črni Gori in v Albaniji kot primera dobre prakse na Zahodnem Balkanu. V ta namen so partnerji pregledali obstoječe nacionalne ureditve v Črni gori in Albaniji, primerjali njihovo skladnost s primeri dobre prakse v EU (Avstriji, Sloveniji, Slovaški) ter predlagali nov model doktorskega študija ter metode za trajnostno financiranje doktorskega študija na nacionalni ravni.

V skladu s cilji projekta so sodelujoče univerze pripravile skupni mednarodni doktorski študijski program z naslovom »Trajnostni razvoj« v angleškem jeziku, ki poteka na Univerzi v Črni Gori v sodelovanju z drugimi priključenimi univerzami, med drugimi tudi z Univerzo v Mariboru. Doktorski program je bil v Črni Gori tudi uradno akreditiran in priznan. V akademskem letu 2021/2022 se je na doktorski študij vpisala prva generacija študentov, vsega skupaj 15 študentov. Del študijskih obveznosti poteka tudi na univerzah, ki sodelujejo v projektu in ki so pripravile del skupnih vsebin, tudi na Univerzi v Mariboru (Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteti za organizacijske vede in Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede). Na študijski obisk je tako v letu 2022 prišlo iz Črne Gore 11 študentov, pri čemer jih je bilo 7 v Mariboru, 5 pa v Krškem in Kranju.

Univerza v Mariboru je tudi delovala kot vodja delovnega paketa za ocenjevanje dejavnosti projekta in pri tem podala pomembne kriterije in smernice za uspešno izvedbo projekta.

Medtem ko se je v Črni Gori projekt uspešno zaključil z izvedbo doktorskega študijskega programa, so partnerji v Albaniji uspeli urediti akreditacijsko dokumentacijo, ki pa je trenutno še vedno v obravnavi na mednarodni ravni. Partnerji projekta tako pričakujejo, da bodo lahko začeli z doktorskim študijskim programov v Albaniji šele v naslednjih letih.  

V okviru projekta je bil s strani Univerze v Mariboru izdan zbornik delavnice MARDS, z naborom prispevkov avtorjev, ki so bili predstavljeni na delavnici v sklopu Erasmus+ projekta MARDS, ki je potekala novembra 2019 v Mariboru in je prosto dostopen za vse, ki jih zanima oblikovanje doktorskih študijskih programov.


Več novic

Zapri