Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Ustanovitev Inštituta za adolescentno medicino in preventivno pediatrijo na Medicinski fakulteti UM

Adolescentna medicina je hitro razvijajoča se veda v razvitem in nerazvitem svetu. Razvoj te veje medicine sledi potrebam populacije, saj adolescenti in mladi odrasli (starost 10-24 let) predstavljajo več kot četrtino globalne populacije (1,8 milijarde).

Medicinska fakulteta

Vsekakor populacija adolescentov in mladih odraslih predstavlja največji družbeni potencial, ki ga bodo lahko izkoristili le, če bodo posamezne države uspele uspešno varovati njihovo zdravje.

Epidemija Covid 19 je razkrila šibek člen našega zdravstvenega sistema, saj ugotavljamo izrazito poslabšanje duševnega in telesnega zdravja pri adolescentih, študentih in mladih odraslih. Zdravniki na primarni in na drugih ravneh zdravstvenega varstva čutijo pomanjkanje znanja, veščin in programov na področju celostne zdravstvene obravnave adolescentov in mladih odraslih. Hkrati so ob vsesplošni preobremenjenosti in pomanjkanju zdravnikov, adolescenti in mladi odrasli generacije, ki jim zdravstveni sistem ne omogoča optimalno oskrbo. Pediatri z licenco do 18 let niso kompetentni za njihovo zdravljenje, družinski zdravniki ne zmorejo sprejeti mladih odraslih. Prav tako nimamo izdelanih enotnih kliničnih poti za postopno predajo adolescentov iz pediatrične zdravstvene oskrbe na raven družinske medicine in v primeru kroničnih bolnikov k ustreznim specialistom na sekundarni in terciarni ravni. Za rešitev pereče situacije na področju zdravja adolescentov in mladih je treba pričeti z izobraževanjem zdravnikov že na dodiplomski ravni. Na ravni podiplomskega izobraževanja pa je treba vzpostaviti tesno sodelovanje med specialnostmi, ki naslavljajo ključne zdravstvene probleme mladih; pediatrija in družinska medicina, reproduktivno zdravje, pedopsihiatrija in psihiatrija, področje javnega zdravja ter številne specialnosti, ki skrbijo za kronične bolnike.

Vodilni namen Inštituta je dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje ter povezovanje strokovnjakov delujočih na različnih področij zdravstvenega varstva adolescentov in mladih. Izobraževanje iz področja adolescentne medicine in preventivne pediatrije spodbuja tudi UEMS-ov multidisciplinarni odbor za adolescentno medicino, kot tudi Evropska Akademija za pediatrijo. V ta namen so izdali dokument, ki navaja niz praktičnih, klinično usmerjenih, celostnih ciljev, ki vsem evropskim izvajalcem primarne zdravstvene oskrbe in specialistom omogoča, da se bolje odzovejo na posebne zdravstvene potrebe adolescentov in mladih. Temeljijo na kompetencah in integrirajo znanje, odnos in veščine.

Senat Medicinske fakultete in Univerze v Mariboru sta prepoznala pomen izobraževalnega in raziskovalnega inštituta v okviru katerega bo potekalo raziskovanje in razvoj novih možnosti zdravstvene oskrbe adolescentov in mladih. Dne 15. aprila 2022 je bila sprejeta nova sistemizacija in s tem ustanovljena nova organizacijska enota na Medicinski fakulteti: Inštitut za adolescentno medicino in preventivno pediatrijo. Gre za prvo institucijo namenjeno adolescentni medicini v Sloveniji. 

8. kongres šolske, študentske in adolescentne medicine, v organizaciji Sekcije za šolsko, študentsko in adolescentno medicino in v sodelovanju z Medicinsko fakulteto UM, je potekal med 17. in 18. 6. 2022 na Medicinski fakulteti. Na kongresu so udeleženci kongresa ustanovitev Inštituta za adolescentno medicino in preventivno pediatrijo pozdravili z ovacijami.


Kategorije

Datum

  • 23. Jun 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri