Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Uspešno zaključena 43. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti

Od srede, 20. marca 2024 do petka, 22. marca 2024 je potekala tradicionalna, mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, ki jo je letos že triinštiridesetič (43) organizirala Fakulteta za organizacijske vede. Gre za konferenco z najdaljšo tradicijo na Univerzi v Mariboru, ki je tudi letos uspešno povezala akademsko in strokovno javnost, vabljene predavatelje, študentke in študente ter cenjene goste.

3_UMFOV_konferenca2024

Letošnja konferenca Fakultete za organizacijske vede UM je potekala pod naslovom: »Zeleni in digitalni prehod – izziv ali priložnost?«. S konferenco so letos dali težo področjema, ki v veliki meri narekujeta trend in predvsem zavedanje organizacij v nacionalnem in mednarodnem okolju. Z vidika trajnostnega razvoja v povezavi z zelenim in digitalnim prehodom je pomen naravnega okolja in skrbi zanj vse večji in le-to so v okviru konference poudarili in povezali z vidika orientacije posameznika, organizacije in družbe.

Konferenca je potekala od srede, 20. marca do petka 22. marca 2024. V sklopu programa,  se je zvrstilo preko osemdeset (80) referatov in prispevkov v okviru različnih sekcij, organizirani pa so bili tudi drugi vzporedni dogodki, ki so obogatili program te tradicionalne konference, ki je letos gostila preko tristo (300) udeležencev iz enajstih (11) različnih držav. 

Konferenca se je pričela v sredo, 22. marca 2024 kjer so potekale predstavitve referatov v sklopu različnih sekcij ter dogodek z naslovom »Prihodnost proizvodnje in industrije«, ki je naslovil aktualne teme potencialnih sinergij med zelenim in digitalnim prehodom, ki so ključne za oblikovanje prihodnosti, kjer tehnologija in trajnost hodita z roko v roki.  Na plenarnem delu – osrednjem dogodku sredinega dne, so bila predstavljena vabljena predavanja »Ocenjevanje ozaveščenosti in odnosa malih in srednjih velikih podjetij do trajnostnega razvoja«, ki ga je pripravila izr. prof. dr. Vivien Csapi iz Univere Pecs, Madžarska ter »Digitalna transformacija in izzivi pametnih mest – uspešne prakse in vizije Mestne občine Kranj«, ki ga je izvedel gospod Tomaž Lanišek iz Mestne občine Kranj. Zelo odmeven in več krat z aplavzom nagrajen pa je bil pogovor med gospodom Ivom Boscarolom, ustanoviteljem in solastnikom skupine družb Pipistrel in gospodom red. prof. dr. Iztokom Podbregarjem, dekanom Fakultete za organizacijske vede UM, ki sta osnovno nit pogovora peljala na temo konference, v pretekle izkušnje, trenutne izzive in optimistične poglede s katerimi je gospod Ivo Boscarol navdušil občinstvo. 

V sklopu četrtkovega konferenčnega programa je v sodelovanju med Fakulteto za organizacijske vede UM in Uradom RS za meroslovje, Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport potekal dogodek »Meroslovje v digitalnih okoljih«, na katerem so po pozdravnih nagovorih predsednika državnega sveta Republike Slovenije gospoda Marka Lotriča, direktorja Urada za meroslovja dr. Sama Kopača in dekana Fakultete za organizacijske vede UM prof. dr. Iztoka Podbregarja,  predstavniki zasebnega in javnega sektorja predstavili dobre prakse in izkušnje s področja meritev.

Poleg znanstvenih sekcij, ki so potekale v četrtkovem programu konference, se je v okviru Mednarodnega študentskega tekmovanja v reševanju študije primera, sedem (7) študentskih ekip pomerilo v iskanju rešitev na izziv, ki ga je letos pripravilo podjetje Mikrocop, d. o. o. Omenjeno mednarodno tekmovanje študentom omogoča v času študija pridobiti širši vpogled v področje uporabnega znanja in sodelovanje pri iskanju rešitev, ki jih zahtevajo sodobni izzivi tako domačega kot tujega okolja. Prvo mesto so po izboru strokovne komisije osvojili študentke in študenti Fakultete za organizacijske vede Univerze v Beogradu.

V sklopu petkovega programa, ki je potekal na daljavo so bili predstavljeni številni znanstveni referati in zaključna sekcije,  ki je še enkrat povezala akademsko in strokovno javnost ter omogočila vsem, ki se konference niso uspeli udeležiti v živo, predstavitev njihovih prispevkov na daljavo. Snovalci konference o razvoju organizacijskih znanosti so predstavili ideje že za naslednjo, 44. konferenco o razvoju organizacijskih znanosti, ki bo potekala od 19. do 21. marca 2025.

Fakulteta za organizacijske vede UM v domačem in mednarodnem okolju neprestano usmerja  pozornost v trajnostni razvoj in družbeno odgovorno ravnanje. Poleg osnovnega poslanstva izobraževanja in raziskovanja, se s tovrstnimi dogodki kot je tradicionalna mednarodna konferenca v Portorožu, trudi in uspeva dosegati odmevnost po najvišjih kazalnikih kakovosti ter vzpostavlja most znanja in izkušenj med različnimi deležniki, s čimer prispeva k bolj odgovorni in sodobno usmerjeni družbi.


Kategorije

Datum

  • 25. Mar 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri