Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 19. Okt 2020

Deli z drugimi

Uspešno izvedena konferenca o strategiji univerze v Mariboru za obdobje 2021–2030

​Na Univerzi v Mariboru (UM) je v petek, 16. oktobra 2020, potekala konferenca o izhodiščih strategije UM za obdobje 2021–2030.  Kljub temu da je konferenca potekala na daljavo, se je v spletnem okolju razvila konstruktivna debata, ki je med drugim pokazala, da so bila izhodišča strategije,...

​Na Univerzi v Mariboru (UM) je v petek, 16. oktobra 2020, potekala konferenca o izhodiščih strategije UM za obdobje 2021–2030.  Kljub temu da je konferenca potekala na daljavo, se je v spletnem okolju razvila konstruktivna debata, ki je med drugim pokazala, da so bila izhodišča strategije, kot jih je julija 2020 potrdil Senat UM, dobro zastavljena. Na konferenci so sodelovali visokošolski učitelji in sodelavci, strokovni delavci in študenti.

Izhodišča strategije UM 2021–2030 temeljijo na zavezi univerze pri zasledovanju poslanstva in vizije, ki opredeljujeta kompleksen sistem ciljev ustvarjalnega povezovanja raziskovanja in izobraževanja, vključevanja v reševanje družbenih izzivov v lokalnem in globalnem okolju, ter posebej izpostavljata pomen skrbi za medsebojne odnose in ustvarjalno delovno okolje, ki omogoča dobro počutje zaposlenih in študentov. Pripravo izhodišč strategije je, skozi več krogov usklajevanj z deležniki, koordinirala delovna skupina za pripravo Strategije UM za obdobje 2021–2030.

Konferenca je bila razdeljena na 3 paralelne sklope, v vsakem so potekale tri  oz. štiri delavnice. Izvajalci delavnic so bili prof. dr. Zdravko Kačič, prof. dr. Janja Hojnik, prof. dr. Zoran Ren, prof. dr. Miralem Hadžiselimović, izr. prof. dr. Urban Bren, Teja Štrukelj, prof. dr. Mihaela Koletnik, prof. dr. Dušica Pahor, prof. dr. Marjan Mernik, prof. dr. Zoran Novak, prof. dr. Mitja Kaligarič in Živa Ledinek.

Delavnice so bile naslovljene kot so poimenovana posamezna področja v Strategiji UM 2021–2030, in sicer: Organizacija in povezljivost univerze, Vpetost univerze v okolje, Študenti, Informacijska podpora dejavnosti univerze, Izobraževalna dejavnost, Spodbudno delovno okolje, Internacionalizacija, Znanstvena in umetniška dejavnost, Razvoj skozi sistem kakovosti in Prostorski razvoj univerze.

Rektor Univerze v Mariboru je ob zaključku konference povedal, da je pri pripravi izhodišč strateških ciljev sodeloval velik del akademske skupnosti in da se je pokazalo, da je imela delovna skupina, ki je ta proces koordinirala, dober pregled nad trenutnim delovanjem univerze in razumevanje glede širših usmeritev za v prihodnje. Izpostavil je, da je konferenca pokazala, da se na UM zavedamo izzivov, ki so pred nami in hkrati razumemo, da moramo iskati ravnotežje med našimi ambicijami in cilji, z upoštevanjem možnosti, ki nam jih okolje omogoča. Konferenco je ocenil kot uspešno, saj so se v določenih primerih, kjer se je to dokazalo kot smiselno, predlagani strateški cilji tudi ustrezno dopolnili. Ob tem je poudaril pomen razvijanja zavesti, da je potrebno strateške dokumente v celotnem času njihovega trajanja dosledno uresničevati, kar pa je mogoče le, če njihove usmeritve ponotranjimo in jih občutimo kot tiste, zaradi katerih bomo skupaj še uspešnejši. 


Kategorije

Datum

  • 19. Okt 2020

Deli z drugimi

Več novic

Zapri