Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Uspešno izvedena delavnica je izpostavila pomembnost vzpostavitve celostnega sistema mikrodokazil

»National Stakeholder Workshop on Micro-credentials in Slovenia« – Uspešno izvedena delavnica Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), skupaj s predstavniki Univerze v Mariboru.

Priloga_slika_MVZI_OECD

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) je v sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) dne 31. 5. 2023 organiziralo delavnico z naslovom “National Stakeholder Workshop on Micro-credentials in Slovenia”. Delavnica je bila del nacionalnih aktivnosti mednarodnega projekta o uvajanju mikrodokazil v visoko šolstvo.

Mikrodokazila predstavljajo kratkotrajne oblike izobraževanja, ki se hitro razvijajo v Evropi in po svetu. Ta globalni pristop omogoča strukturiranje in prepoznavanje obstoječih neformalnih in formalnih oblik izobraževanja ter poudarja vlogo posameznika pri prehodu na trg dela, prilagodljivosti in trajnostnem razvoju družbe.

V okviru nacionalnih in mednarodnih prizadevanj za uveljavitev mikrodokazil v visokem šolstvu, je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije aktivno vključeno v projekt, ki ga financira Evropska komisija in izvaja OECD. Projekt vključuje tudi sodelovanje predstavnikov ministrstev iz Španije, Finske in Slovaške. Cilj projekta je oblikovanje podpornega okolja za učeče se in izvajalce mikrodokazil, z osredotočenostjo na financiranje, zagotavljanje kakovosti, informiranje ter sodelovanje z gospodarstvom. Rezultat projekta bosta dve poročili s priporočili za odločevalce, pri čemer je prvo poročilo že objavljeno (Micro-credentials for lifelong learning and employability : Uses and possibilities | OECD Education Policy Perspectives), medtem ko bo končno poročilo objavljeno decembra 2023.

Na delavnici “National Stakeholder Workshop on Micro-credentials in Slovenia” so bila predstavljena Priporočila Sveta o evropskem pristopu k mikrodokazilom za vseživljenjsko učenje in zaposljivost, ki so bila izdana junija 2022. Prav tako je bil predstavljen projekt OECD, imenovan “Micro-credential Implementation Project” in projekt MicroCreds, ki ga vodi Zveza irskih univerz (IUA). Predstavnik MicroCredsa je predstavil njihove aktivnosti in se osredotočil na ključne vidike pri uvajanju mikrodokazil, kot so nacionalni okvir za mikrodokazila, sodelovanje med univerzami in podjetji ter promocija ponudbe mikrodokazil.

Drugi del delavnice je bil namenjen ožji skupini izvajalcev projektov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, kjer so sodelovali tudi predstavniki Univerze v Mariboru: doc. dr. Boštjan Vlaovič, prodekan za izobraževalno dejavnost FERI UM, Vodja NOO projekta UM – Agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil in vodja Strateškega sveta za razvoj vseživljenjskega učenja UM, izr. prof. dr. Marjetka Rangus, prodekanica za izobraževalno dejavnost FT UM in članica Strateškega sveta za razvoj vseživljenjskega učenja UM ter red. prof. dr. Iztok Podbregar, dekan FOV UM in član Strateškega sveta za razvoj vseživljenjskega učenja UM. Razprava se je osredotočala na prve ugotovitve OECD iz intervjujev, ki jih izvajajo v Sloveniji s sodelujočimi visokošolskimi institucijami.

Logotipi NOO v vrstici

Oznake


Kategorije

Datum

  • 2. Jun 2023

Deli z drugimi

Več novic

Zapri