Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 1. Mar 2022

Deli z drugimi

Upravni odbor Univerze v Mariboru podal soglasje k Poslovnemu poročilu UM za 2021

Člani Upravnega odbora so po obširni razpravi potrdili Poslovno poročilo Univerze v Mariboru za leto 2021. Univerza v Mariboru je navkljub razmeram, kjer so večji del leta tempo narekovali epidemiološki ukrepi, minulo leto uspešno zaključila, tako na znanstvenoraziskovalnem področju kot na izobraževalnem, kar dokazuje, da je UM stabilna in prilagodljiva institucija.

Rektorat stavba (6)

Od učinkovitega izvajanja študija na daljavo, vključenostjo študentov v projekte, razvojem internacionalizacije, uspešno izvedenega obiska evalvatorjev v postopku ponovne akreditacije do prenovljene strategije razvoja 2021-2030, aktivnim soustvarjanjem evropske pobude Athena ter odličnosti v znanstvenoraziskovalnem delu.

Na področju ustanoviteljskih pravic so člani Upravnega odbora podali soglasje k sprejetim spremembam in dopolnitvam Statuta Raziskovalno-razvojnega in umetniškega središča Univerze v Mariboru (RAZ:UM). Zavod deluje za namen raziskovalnega in eksperimentalnega razvoja na področju tehnologij, izvajanja umetniške dejavnosti ter ustvarjanja in zagotavljanja podpornega okolja inovacijskemu ekosistemu v skladu z vizijo in poslanstvom Univerze v Mariboru.

Člani so se seznanili s seznamom nepremičnega premoženja Univerze v Mariboru ter podali soglasje k brezplačnemu prenosu lastništva določenih cest, v lasti Univerze v Mariboru na Občino Hoče – Slivnice, na podlagi javnega interesa in z namenom uporabe za prometno infrastrukturo. Prav tako je bilo podano soglasje k ustanovitvi stavbne pravice skladno s predlaganim Načrtom ustanovitve stavbne pravice na nepremičninah parc. št. 1486/20 in 1486/68, obe k.o. 635 – Bresternica in soglasje k sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice.

Naslednja seja Upravnega odbora bo potekala dne 31. marca 2022.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 1. Mar 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri