Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Upravni odbor UM ponovno v polni članski zasedbi

Člani Upravnega odbora Univerze v Mariboru so se sestali na 29. redni seji, kjer so se na začetku seznanili z novimi člani, imenovanimi s strani Vlade RS. Kot predstavniki ustanovitelja so bili imenovani Igor Barton, Miroslav Sarkičević in prof. dr. Vojko Flis. Slednji je bil izvoljen tudi za namestnika predsednika Upravnega odbora.

Rektorat stavba (6)

V nadaljevanju so člani Upravnega odbora po obširnejši razpravi potrdili Letni program dela in Finančni načrt Univerze v Mariboru za leto 2024, kar je pred dnevi tudi že storil Senat UM.

V skladu z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru, s katerimi Univerza v Mariboru ureja prispevke ob vpisu, šolnine in druge prispevke za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo, je Upravni odbor potrdil Cenik storitev Univerze v Mariboru za prihodnje študijsko leto, pripravljen na podlagi prejetih cenikov članic UM, ki so jih potrdili na njihovih poslovodnih odborih in študentskih svetih.

Potrdili so tudi Metodologijo za delitev sredstev variabilnega deleža za upravljavsko in podporno dejavnost Univerze v Mariboru v okviru stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti UM. Ta vključuje tudi  kazalnike za delitev sredstev variabilnega deleža, katere je potrdil kolegij dekanov.

Ob koncu je tajnik Fakultete za energetiko Janko Omerzu predstavil predlog Mestne občine Krško za ustanovitev neodplačne služnosti na zemljišču Univerze v Mariboru. MO Krško namerava namreč v okviru projekta »Novogradnja Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško«  porušiti del stavbe, ki je v uporabi občine, in se nahaja na zemljišču fakultete. Glede na to, da se v naslednjih letih predvidena selitev Fakultete za energetike v nove prostore, ki se načrtujejo v okviru platforme INNOVUM, se je Upravni odbor pozitivno opredelil do podpisa predlagane služnostne pogodbe.

Naslednja seja Upravnega odbora bo potekala dne 28. februarja 2024.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 5. Feb 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri