Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Upravni odbor potrdil Rebalans Finančnega načrta UM

Člani Upravnega odbora Univerze v Mariboru so se sestali na 27. redni seji, na kateri so potrdili Rebalans Finančnega načrta Univerze v Mariboru za tekoče leto.

Rektorat stavba (6)

Univerza v Mariboru je namreč zaradi prejetih izhodišč za pripravo spremembe programa dela in finančnega načrta s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dolžna posredovati rebalans, v katerem bodo prikazani tudi ocenjeni prihodki, prejeti s strani ARIS v tem letu ter dodatna sredstva za knjižnično dejavnost in dodatna vpisna mesta na študijskih programih psihologije ter zdravstvene nege.

Članica in člani Upravnega odbora so se seznanili s poročilom o delu in poslovanju zavoda Evropski center za etnične regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru (ECERS) za leto 2022, katerega raziskave temeljijo predvsem na političnem, etničnem, kulturnem in jezikovnem vidiku evropske integracije in položaju slovenskega naroda, manjšin ter etičnih skupnosti v Sloveniji.

V nadaljevanju je Upravni odbor potrdil predlogu Univerzitetne knjižnice Maribor, da se sofinanciranje nakupa znanstvene literature in stroške razvoja Digitalne knjižnice UM porazdeli med članice univerze, saj pridobljena sredstva na razpisu ARRS za nakup mednarodne znanstvene literature v predlaganem obsegu niso zadostna za pokritje celotnih stroškov. Upravni odbor je še potrdil izr. prof. dr. Filipa Kokalja za člana Komisije za interesne dejavnosti študentov iz vrst članov UO UM za preostalo mandatno dobo komisije, tj. do 30. 6. 2024 oz. do konstituiranja novega ŠS UM, saj se je dosedanji članici komisije izr. prof. ddr. Natalii Kaloh Vid prekinilo članstvo v odboru.

Člani so prav tako soglašali s podajo soglasja k ustanovitvi odplačne stvarne služnosti za izgradnjo, dostop in vzdrževanje električnega voda na nepremičnini, katere lastnik je Univerza v Mariboru. Soglasje so podali tudi k oddaji dela stavbe oz. poslovnega prostora z gostinskim lokalom in jedilnico v najem, za obdobje 1 leta oz. do pričetka prenove objekta Študentski dom Depandansa.

Naslednja seja Upravnega odbora bo potekala dne 21. decembra 2023.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 4. Dec 2023

Deli z drugimi

Več novic

Zapri