Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

Univerzi v Mariboru podaljšana akreditacija za naslednjih pet let

Na 20. redni seji Upravnega odbora Univerze v Mariboru so se članice in člani seznanili z odločbo Sveta nacionalne agencije za kakovost Republike Slovenije v visokem šolstvu, s katero se podaljšuje akreditacija Univerzi v Mariboru za nadaljnjih pet let.

Rektorat stavba (6)

S tem se na UM uspešno zaključuje dolgotrajen in zahteven postopek v okviru katerega je skupina strokovnjakov NAKVIS poleg preučitve dokumentacije izvedla tudi dva obsežna evalvacijska obiska, v katera je bilo vključenih več kot 700 sogovornikov. Akademska skupnost je tako ponovno pokazala enotnost v želji, da univerzo predstavi kot kakovostno in razvojno usmerjeno institucijo, ki se zaveda svojih potencialov, ob tem pa ima tudi ambiciozne načrte kako jih kar najbolje izkoristiti.

V okviru ustanoviteljskih pravic UM se je Upravni odbor seznanil s poročilom o delu in poslovanju zavoda Evropski center za etnične regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru (ECERS) za leto 2021 in zavoda Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru (CAMTP) za preteklo leto. Upravni odbor je prav tako sprejel Spremembe in dopolnitve Meril in postopka za imenovanje predstavnikov UM v organih drugih pravnih oseb ter potrdil Uradno prečiščeno besedilo Meril in postopka za imenovanje predstavnikov UM v organih drugih pravnih oseb.

Ker se je v tem letu iztekel štiriletni mandat članom nadzornega sveta družbe TehnoCenter UM d.o.o., je UO UM za novo mandatno obdobje predlagal nova člana, in sicer prof. dr. Nika Samca in prof. dr. Deana Korošaka.

Naslednja redna seja Upravnega odbora bo potekala dne 26. januarja 2023.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 23. Dec 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri