Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Univerze na Primorskem, v Mariboru in Gradcu skupaj v novo žarkovno linijo sinhrotrona

Ustanovitev slovenskega konzorcija partnerjev SYNCHRO-SI z namenom sodelovanja pri izgradnji, vzpostavitvi in uporabi nove žarkovne linije sinhrotrona Elettra v Trstu.

Rektorska konferenca na UP-24052024 (293)

Danes, 24. maja 2024, sta v Kopru prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru in prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem podpisala pogodbo, s katero se je ustanovil slovenski konzorciji partnerjev SYNCHRO-SI.

Slovenski konzorcij bo v sodelovanju z Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. in Graz University of Technology v multidisciplinarnem raziskovalnem centru odličnosti Elettra v Trstu izgradil, vzpostavil in uporabljal novo žarkovo linijo sinhrotrona Elettra.

Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. in Graz University of Technology, ki že sodelujeta pri delovanju žarkovne linije SAXS Beamline v multidisciplinarnem raziskovalnem centru odličnosti Elettra, sta izrazila skupen interes, da Univerza v Mariboru vstopi v partnerstvo z njima z namenom izgradnje nove žarkovne linije in njene uporabe v raziskovalne namene. Univerza v Mariboru se je povabilu odzvala pozitivno s pobudo, da na slovenski strani v tem italijansko-avstrijsko-slovenskem partnerstvu sodeluje več slovenskih raziskovalnih organizaciji. Univerza na Primorskem je v pobudi Univerze v Mariboru prepoznala pomembno priložnost za nadaljnje razvojne preboje.

Sinhtrotron je namreč naprava, ki omogoča pospeševanje elektronov do visokih energij, preko izvora ultravijolične in rentgenske svetlobe. Visokoenergijski elektroni se nato uporabljajo pri različnih raziskavah, npr. študiju osnovnih delcev. Ob pospeševanju se pojavi svetloba, ki jo sevajo gruče elektronov, ki se gibljejo s skoraj svetlobno hitrostjo po krožnih tirih. Lastnosti sinhrotronske svetlobe, kot so velika intenziteta, dobra kolimiranost in možnost izbire valovne dolžine svetlobe, omogočajo raziskave, ki so sicer neizvedljive. Mogoče je raziskati dinamiko nekaterih fizikalnih in kemičnih procesov, opraviti meritve na neobstojnih vzorcih, prednost pa je tudi velik prihranek časa.

Sinhrotron Elettra se nahaja bližini Bazovice ob Trstu in predstavlja osrednji del znanstvenega centra za raziskave v biologiji, kemiji, medicini, fiziki, materialov in drugih. Krožni pospeševalik je projektiran kot izvor sinhtrotronske svetlobe, osrednji shranjevalni obroč pa obsega 260 metrov.

Na podlagi vseh teh priložnosti sta danes prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru in prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem podpisala pogodbo, s katero se je formalno ustanovil slovenski konzorcij partnerjev SYNCHRO-SI, dogovoril delilnik obvez, odgovornosti in stroškov izgradnje, vzpostavitve ter uporabe nove žarkove linije.


Oznake


Več novic

Zapri