Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Univerza v Mariboru sledi ambiciozno zastavljenim ciljem

Člani Upravnega odbora Univerze v Mariboru so se sestali na 15. izredni seji, na kateri so po daljši razpravi potrdili letno in računovodsko poročilo UM za leto 2022 ter rebalans Finančnega načrta.

Rektorat stavba (6)

Preteklo leto je bilo za Univerzo v Mariboru uspešno leto, saj je dosegla ambiciozno zastavljene kazalnike na področju izobraževanja in študija, predvsem z vključevanjem inovativnih metod poučevanja, razvojem e-izobraževanja in izboljšanjem kakovosti doktorskega študija. S pridobljenimi finančnimi sredstvi v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) pa bo UM izvedla 23 pilotnih projektov, namenjenimi kurikularni prenovi in spremembam za zeleno, odporno, trajnostno in digitalno povezano univerzo.

V nadaljevanju so članice in člani potrdili Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »UM REACT-EU: Informacijsko komunikacijska tehnologija za izvajanje pedagoških študijskih programov«, katerega namen je nakup IKT opreme in pripadajoče programske opreme za fakultete UM, ki izvajajo pedagoške študijske programe (Filozofska fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in matematiko ter Pedagoška fakulteta). Z opremo se namerava vzpostaviti 10 novih IKT učilnic, ki se bodo uporabljale dolgoročno.

Na področju izobraževalne dejavnosti je Upravni odbor sprejel nova Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM ter potrdil dopolnjeni enotni cenik za izvedbo pilotnih projektov za prenovo visokega šolstva za zelen in digitalen prehod (NOO) na Univerzi v Mariboru.

Na predlog Fakultete za zdravstvene vede je Upravni odbor podal soglasje za sklenitev razdružilne pogodbe z neodplačnim prenosom in ustanovitvijo služnosti, na predlog Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede pa podal soglasje za prodajo manjše nepremičnine. 

Univerza v Mariboru je članica nacionalnega konzorcija za evropsko infrastrukturo Instruct.SI. Na podlagi prejeta poziva za imenovanje, je rektor podal predlog izr. prof. dr. Andraža Stožerja za člana in red. prof. dr. Zorana Rena za namestnika člana Upravnega odbora omenjenega konzorcija. Predlagana kandidata sta namreč že do sedaj močno vpeta v konzorcij, saj na podlagi svojih izkušenj koordinirata uporabo pomembnih delov infrastrukture, ki je vključena v konzorcij, to je mikroskopov za napredno svetlobno mikroskopijo in superračunalništva. Članice in člani UO UM so predlog potrdili. 

Naslednja seja Upravnega odbora bo potekala dne 30. marca 2023.

 


Oznake


Kategorije

Datum

  • 2. Mar 2023

Deli z drugimi

Več novic

Zapri