Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 24. Jun 2021

Deli z drugimi

Univerza enakosti

​Prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru, prof. dr. Janja Hojnik, je v mavričnem tednu gostila prvo, neformalno, srečanje LGBTIQ+ skupnosti na Univerzi v Mariboru in to na dan, ko je Senat Univerze v Mariboru potrdil Akcijski načrt za enakost spolov UM. Prisotni so...

​Prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru, prof. dr. Janja Hojnik, je v mavričnem tednu gostila prvo, neformalno, srečanje LGBTIQ+ skupnosti na Univerzi v Mariboru in to na dan, ko je Senat Univerze v Mariboru potrdil Akcijski načrt za enakost spolov UM.

Prisotni so na srečanju izmenjali mnenja in izkušnje. Izpostavljeno je bilo, da večjih težav zaradi spolne usmerjenosti ne zaznavajo, je pa prisotno mnenje, da je Maribor v tem pogledu kot mesto bolj zaprt in je v Ljubljani lažje živeti odprto s svojo identiteto. Poudarjena je bila tudi razlika v odnosu do skupnosti LGBTIQ+ na fakultetah, ki glede na svojo strokovno usmerjenost več preučujejo to tematiko, zlasti družboslovje in humanistika, in fakultetah, ki se strokovno s tematikami položaja LGBTIQ+ v nobenem pogledu ne ukvarjajo. Izpostavljeno je bilo, da mora UM skrbeti, da bodo na vseh članicah primerljivi pogoji za delovanje članov LGBTIQ+ skupnosti. Kljub temu udeleženci zaznavajo različne premike v pozitivno smer, tako s strani vodstva univerze kot tudi posameznih članic ali kateder, in predlagajo nekatere nadaljnje korake v smeri bolj vključujoče univerze, pri katerih so tudi pripravljeno sodelovati. Predlagana je bila denimo ustanovitev t. i. Mavričnega kluba UM, izvedba večjega števila predavanj, ki bi zaposlenim in študentom UM pomagali odpravljati morebitne stereotipe in napačna razumevanja, svetovalnica in preučitev pogojev za pridobitev certifikata LGBTIQ+ prijazne univerze.

Prorektorica je na sestanku poudarila, da je Univerza v Mariboru v Strategijo za obdobje 2021−2030 zapisala odpravo vsake diskriminacije glede na osebne okoliščine zaposlenih in študentov ter izpostavila, da »na Univerzi v Mariboru odpravo diskriminacije glede na spol in spolno usmerjenost vidimo kot proces, v katerem se vsi trudimo izboljšati našo akademsko skupnost in širšo družbo s tem, ko smo spoštljivi do identitet drugih, kjer je lahko vsak tisto, kar je, ne da bi se bal obtožb ali diskriminacije.« Akcijski načrt za enakost spolov, ki je bil potrjen na Senatu UM tik pred sestankom, zajema vrsto ukrepov za univerzo enakosti, od dopolnitve statutarnih določb, izobraževanj in ozaveščanja preko različnih dogodkov, smernic o spolno vključujoči rabi jezika ter dodatnih anket, preko katerih bomo preverjali razširjenost neprimernih praks, vezanih na spol ali spolno usmerjenost.

Obenem je prorektorica prisotne seznanila, da je Statutarna komisija UM na dan sestanka potrdila tudi prenovljen kodeks etike, ki bo predvidoma obravnavan na julijski seji Senata UM in prinaša pomembne določbe in jasnejše mehanizme za uveljavljanje kršitev in posegov v dostojanstvo zaposlenih in študentov UM. Izpostavila je »jasno zavezo vodstva UM k udejanjanju Univerze enakosti, saj brez tega ne moremo biti uspešna univerza«.

Ob tem je napovedala, da Univerza v Mariboru podpira Parado ponosa, ki bo v Mariboru potekala v soboto, 26. 6. 2021. Na Paradi ponosa bodo člani vodstva UM nagovorili udeležence, prav tako pa bodo izobešene zastave v podporo paradi, tako na rektoratu kot tudi na nekaterih članicah (PF, UKM, ŠD).


Kategorije

Datum

  • 24. Jun 2021

Deli z drugimi

Več novic

Zapri